Nyt EU-direktiv styrker det indre marked for sundhedsydelser

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS har i en ny analyse set på konsekvenserne af det EU-direktiv om patientmobilitet (2011/24/EU), som blev implementeret i alle medlemslande den 25. oktober 2013. Formålet med EU-direktivet er bl.a. at klarlægge borgeres ret til at modtage sundhedsydelser i andre medlemsstater og få denne udgift refunderet af egen forsikringsmedlemsstat.

”Det nye EU-direktiv rummer et stort potentiale for danske patienter, men i høj grad også for det danske sundhedsvæsen og dansk økonomi. For danske patienter betyder direktivet en styrket retsstilling, idet direktivet fastslår, at de allerede i dag kan modtage udenlandske behandlinger af høj kvalitet på det offentliges regning - ofte helt uden krav om forhåndstilladelse. På sigt kan øget patientmobilitet endvidere føre til en øget international konkurrence om at tiltrække patienter, hvilket kan resultere i øget kvalitet, højere effektivitet og forbedrede arbejdsgangene i sundhedsvæsenet til gavn for dansk økonomi”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

I dag er patientmobiliteten på tværs af landegrænser begrænset. I 2008 blev der udvekslet sundhedsydelser og -goder mellem EU-landene for ca. 3 mia. euro. Det nye EU-direktiv er interessant, fordi det på sigt kan øge patientmobiliteten. Men de økonomiske effekter af øget patientmobilitet afhænger af, hvordan landene har tænkt sig at implementere direktivet.

En gennemgang af implementeringen i Danmark, Sverige og Holland viser dog, at der er stor forskel på, hvordan landene implementerer direktivet. 

”Af frygt for øget patientmobilitet kan blive en dyr fornøjelse, anlægger Danmark - sammenlignet med fx Sverige og Holland - en meget protektionistisk tilgang til direktivet. Vi ønsker hverken at fremme antallet af indenlandske eller udenlandske sundhedsturister. Den danske tilgang kan dog let blive en selvopfyldende profeti. Forsøger vi ikke at få det bedste ud af direktivet, da vil udgifterne overstige indtægterne”, siger Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Skal Danmark få det bedste ud af det nye EU-direktiv, må vi lægge strategien om. Jeg anbefaler, at vi – ligesom i Sverige – sætter fokus på at tiltrække sundhedsturister fra udlandet til gavn for vækst og beskæftigelse herhjemme. Ligesom vi bør byde den udenlandske konkurrence velkommen ved at reducere de barrierer, der hindrer, at danske patienter søger behandling i udlandet. For konkurrencen vil holde det danske sundhedsvæsen på tæerne og derved bidrage til at forbedre kvaliteten i vores sundhedsvæsen og give mere sundhed for skattekronerne”, forklarer chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Danmark bør endvidere aktivt forsøge at få mere sundhed for skattekronerne ved at sende de patienter, der måtte ønske det, til hurtig og billig behandling af høj kvalitet i udlandet. Allerede i dag køber fx Finland plastikoperationer i Estland, mens Norge og Holland køber ældrepleje i Spanien”, fastslår chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 258,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 258,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS