Offentlig forbrugskvote: Udgifter under VK ligger 41 mia. kr. over Nyrup-niveauet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Det fremføres dagligt, at der skæres ned på den offentlige service under VK-regeringen. CEPOS udgiver i dag et notat, der viser, at det offentlige forbrug ligger på et historisk toppunkt svarende til 28,3 pct. af BNP*.

“Tallene viser, at det er forkert, når det fremføres, at der er skåret ned på de offentlige udgifter under den nuværende regering. Sandheden er, at den offentlige sektor fylder betydeligt mere i samfundet under den borgerlige regering, end det var tilfældet under den socialdemokratisk ledede regering i 1990’erne. Den store offentlige sektor er bl.a. et problem, fordi udgifterne ikke er finansieret og fordi det tilsyneladende ikke har gjort befolkningen mere tilfreds med servicen,”  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

“I 2010 ligger det offentlige forbrug 2,4 pct. af BNP over niveauet i 2001, som var det sidste år under Nyrup. Det svarer til, at udgifterne ligger 41 mia. kr. over Nyrup-niveau. Det vidner dels om et meget højt udgiftsniveau og dels om, at der er et potentiale for at effektivisere driften i det offentlige. Det kan ske gennem effektivisering af administration, høst af stordriftsfordele ved kommunalreformen og udliciteringer,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“De rekordstore udgifter bidrager til det store offentlige underskud. Underskuddet ventes at medføre en hævet pegefinger fra  EU og en henstilling om opstramninger svarende til 1½ pct. af BNP eller 26 mia. kr. Det kan håndteres ved at bringe det offentlige forbrugs andel ned fra 28,3 pct. til 26,8 pct. af BNP. Et så højt udgiftsniveau nåede man ikke på noget tidspunkt under Nyrup-regeringen. I det mest ekspansive år under Nyrup nåede man 25,9 pct. af BNP. Med andre ord kan man håndtere EU-henstillingen uden at bringe den offentlige sektor ned på Nyrup-niveau,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.


* BNP er her renset for konjunkturer. Hvis man ikke rensede for konjunkturer, ville den offentlige forbrugsandel være endnu større svarende til 29,4 pct. af BNP i 2010. Den konjunkturrensede forbrugsandel udgør 28,3 pct.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 298,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 298,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør