Offentlige myndigheder har fortsat vid adgang til at foretage tvangsindgreb i private hjem og virksomheder

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Retssikkerhedsloven fra 2005 har til formål at begrænse og opstille retssikkerhedsmæssigt betryggende rammer for offentlige myndigheders adgang til at foretage tvangsindgreb uden retskendelse, herunder i private hjem. I en ny opgørelse har CEPOS derfor set på udviklingen i antallet af love og bekendtgørelser, der giver offentlige myndigheder bemyndigelse til at foretage tvangsindgreb i private hjem og virksomheder, og dermed set på hvorvidt retssikkerhedsloven yder borgere og virksomheder den nødvendige beskyttelse mod vilkårlige indgreb i privatsfæren.

"Ifølge Grundlovens § 72 er boligen ukrænkelig. Men det er mere af navn end af gavn viser vores nyeste opgørelse af antallet af love og bekendtgørelser, der tildeler offentlige myndigheder bemyndigelse til at foretage tvangsindgreb uden retskendelse i private hjem og virksomheder. I 2003 var der ca. 185 love og bekendtgørelse mv., der bemyndigede sådanne tvangsindgreb for offentlige myndigheder. Siden 2009 har dette tal været støt stigende, så det i dag er oppe på 240 hjemler, mod 225 i 2009. Udviklingen tyder på, at Grundlovens § 72 og dermed beskyttelsen af privatlivets fred udhules systematisk og derfor ikke længere respekteres af Folketinget", siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

"Senest har SKAT eksempelvis som et led i regeringens indsats mod sort arbejde fået bemyndigelse til at gå ind i folks private haver uden retskendelse, hvis der er synlige tegn på professionelt arbejde, ligesom kommunerne har fået øget adgang til familiers private hjem, hvis de har mistanke om vanrøgt", siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

"Hvis regeringen ønsker rent faktisk at respektere borgernes grundlovssikrede ret til privatliv, bør der i højere grad indføres materielle betingelser (såsom begrundet formodning om lovovertrædelse) for tvangsindgreb i relevante love og bekendtgørelser. Der bør også foretages en generel revision af love og bekendtgørelser, der indeholder adgang for tvangsindgreb uden retskendelse. Revisionen foretages med henblik på at begrænse denne mulighed, så undtagelsen kun anvendes, når det er absolut nødvendigt, ligesom hjemlen bør  fjernes, såfremt den er overflødig som følge af manglende anvendelse", foreslår chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 302,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 302,8 KB

  Del denne side