Privathospitalerne er 19 pct. billigere end de mest effektive offentlige hospitaler

CEPOS offentliggør i dag en analyse, der viser, at privathospitalerne i gennemsnit er 19 pct. billigere end Brædstrup Friklinik, der ifølge Sundhedsministeriet er et af de mest effektive offentlige hospitaler i Danmark. Analysen er baseret på en sammenligning af taksterne på Brædstrup Friklinik og taksterne for et gennemsnitligt privathospital på standardiserede operationer. I analysen tages højde for de forskelle i rammevilkår, der er mellem Friklinikken og privathospitalerne. Fx betaler Brædstrup Friklinik hverken købsmoms, lønsumsafgift, afskrivninger eller en række drifts- og serviceydelser. 

“Brædstrup Friklinik er ifølge Sundhedsministeriet et af de mest effektive offentlige hospitaler i Danmark. Vores analyse viser imidlertid, at privathospitaler i gennemsnit er 19 pct. billigere end dette meget effektive offentlige hospital. På Brædstrup Friklinik ville man kunne spare 19 pct. svarende til ca. 17 ekstra sygeplejersker eller 2300 ekstra grå stær operationer, hvis operationerne blev udført af private hospitaler. På de øvrige offentlige hospitaler må man forvente, at besparelsen er endnu større. Det er således muligt at få mere sundhed for de ca. 75 mia. kr. vi i dag bruger på de offentlige hospitaler ved i større omfang at inddrage private aktører. I dag udgør privathospitalerne 2 pct. af al aktivitet i sundhedssektoren”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

“Privathospitaler bør derfor indtænkes, når det offentlige i løbet af de næste 10 år investerer 40 mia. kr. i nyt sygehusbyggeri. I den forbindelse er det oplagt at oprette “private wings” efter udbudsrunder, hvor både privathospitaler og offentlige hospitaler kan kappes om at gøre det bedst og billigst. Det er vigtigt at de nye sygehuse kommer til at huse de leverandører af sundhedsydelser, der er mest effektive”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Resultatet er umiddelbart ikke overraskende. Erfaringer fra særligt udlandet viser samme tendens.  I 1999 valgte man f.eks. i Sverige at udleje det offentlige hospital, St. Görans Sjukhus, ud til Capio, som er en af Europas førende private leverandører af sygehusydelser. Efter de første par år lykkedes det at reducere enhedsomkostningen med 30 pct. Det betyder, at hospitalet kan behandle 100.000 flere patienter årligt for de samme ressourcer. Den succes bør gentages i Danmark”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 577,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 577,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS