Privathospitalernes udbudstakst: 43 pct. af DRG-taksten

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS offentliggør i dag en ny analyse, der viser, at privathospitaler via udbudsaftaler med regionerne kan foretage behandlingerne til gennemsnitligt 43 pct. af DRG-taksten, hvilket umiddelbart er under halv pris af, hvad behandlingerne i gennemsnit afregnes til på de offentlige hospitaler.

CEPOS’ analyse bygger på tal fra 30 udbudsaftaler indgået med knap 25 privathospitaler (markedsandel: 93 pct.). Udbudsaftalerne dækker over en lang række af forskellige behandlinger, hvor hovedparten omhandler ortopædiske operationer (fx knæ-, hofte- og rygoperationer) og scanninger. I alt omfatter analysen således 7.500 operationer og 30.000 scanninger.

Der findes ingen offentlige opgørelser af, hvad det reelt koster, når regionerne får behandlinger foretaget via udbudsaftaler med privathospitalerne. Derfor er det ofte vanskeligt at få indsigt i, om lidt flere behandlinger med fordel kan lægges ud til privathospitalerne. CEPOS har derfor første gang i 2011 og nu igen indhentet information fra privathospitalerne og regionerne om de udbudsaftaler, de har indgået.

”Vores undersøgelse viser, at behandlinger foretaget via udbudsaftaler på privathospitalerne gennemsnitligt udføres til 43 pct. af DRG-taksten, som er omkostningen ved behandling på et gennemsnitligt offentligt hospital. Og selv når man tager højde for forskelle i de offentlige hospitalers og privathospitalernes rammevilkår, indikerer dette, at der kan være store økonomiske gevinster for regionerne at hente, hvis de sendte flere af de standardiserede operationer som knæ-, hofte- og øjenoperationer i udbud til privathospitalerne”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”I 2011 viste CEPOS’ opgørelse af udbudstaksterne, at den dengang lå på 48 pct. af DRG-taksten. Nu er taksten så faldet yderligere, og det er derfor blevet endnu billigere at få standardiserede operationer foretaget på privathospitaler frem for på de offentlige. Det er derfor også tankevækkende, at regioner de seneste år har trukket flere og flere behandlinger tilbage på offentlige hænder. I dag fylder privathospitalerne således kun 1 pct. af al aktivitet i sundhedsvæsenet. Jeg er bekymret for, om dette er et udtryk for, at de sætter ideologien højest, og det er hverken gavnligt for patienterne, som risikerer at måtte vente længere tid end nødvendigt på en behandling, eller for samfundsøkonomien”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Den meget lave takst, vi i øjeblikket oplever, dækker muligvis kun privathospitalernes variable omkostninger. Øger man brugen af udbud betydeligt, kan det derfor på længere sigt betyde en stigning i udbudstaksten, da privathospitalerne vil have behov for også at få dækket deres faste omkostninger. Det er min vurdering, at taksten på længere sigt vil lande på 57 pct. af DRG-taksten. Og det ville overraske mig meget, hvis denne takst ikke også skulle være konkurrencedygtig med de offentlige hospitalers takster”, påpeger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Læs et resumé af analysen her.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 425,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 425,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS