Reform af aktie- og kapitalindkomstbeskatningen

Type: Analyse
Table of contents×

Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere er mange af skattesatserne ganske høje. De høje satser betyder, at opsparing i nogle tilfælde udsættes for en realbeskatning (korrigeret for inflation) i størrelsesordenen 100 pct. Herudover indebærer de mange forskellige satser en tilskyndelse til skattetænkning. 

Det vil sige, at det i høj grad er skattemæssige forhold, snarere end underliggende økonomiske forhold, der bestemmer hvorledes opsparing placeres. CEPOS foreslår en omlægning af beskatningen af kapitalafkast (dvs. gevinster af aktie- og obligationsinvesteringer) i fri opsparing, således at kapitalafkast beskattes med en ensartet sats på 25 pct.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 183,2 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 183,2 KB

  Del denne side