Regeringen øger ventetiden på behandling

Type: Analyse
Table of contents×

Regeringen har vedtaget en ny lov, der omfatter en 'differentieret behandlingsgaranti' og en 'ret til hurtig udredning'. CEPOS har derfor i et nyt notat set på, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for både patienter, arbejdsgivere og samfundsøkonomien.


Differentieret behandlingsgaranti
"Det er langt fra sikkert, at den differentierede behandlingsgaranti kommer patienterne til gode. Tværtimod. Min forventning er, at de mest syge vil have samme vilkår som i dag, mens de mindre syge vil få fordoblet deres ventetid på behandling. Fremover må en række patienter nemlig forvente, at de får forøget deres ventetid fra 1 til 2 måneder på de offentlige hospitaler, før de på det offentliges regning kan søge behandling i privat regi. Ingen får således ret til at vente kortere, men mange vil få pligt til at vente længere", siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.


Retten til hurtig udredning
Som modvægt til denne forringelse af patienternes vilkår har regeringen dog indført en 'ret til hurtig udredning'. Dette har de dog gjort uden at vide, hvor hurtigt patienter i dag bliver udredt på de offentlige hospitaler.

Som en del af undersøgelsen har CEPOS derfor kontaktet samtlige danske hospitalsdirektører for at afdække, hvilken effekt 'retten til hurtig udredning' forventes at have på borgerne. 

"De hospitalsdirektører, der havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, svarede, at ca. 91 pct. af deres patienter i dag udredes inden for 1 måned. Indføres retten til hurtig udredning, er det deres vurdering, at 97 pct. af alle patienter fremover vil være udredt inden for 1 måned. Det er selvfølgeligt glædeligt. Dog må man huske, at en diagnose ikke nødvendigvis er meget værd, hvis det betyder, at det samtidigt betyder længere udsigt til behandling", siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

 
Lovens samlede effekt på arbejdsgiverne
"Loven går desuden ud over arbejdsgiverne. Det betyder nemlig, at de kan risikere at måtte vente længere tid på at få deres medarbejdere tilbage på arbejdspladsen efter en sygemelding. Og længere sygemeldinger vil både betyde et mindre arbejdsudbud og højere samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med højere sygedagpengeudbetalinger", påpeger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS. 
 
"Det er meget usikkert, om loven vil give mere sundhed for skattekronerne. Dette afhænger bl.a. af, hvilke behandlinger der i praksis indføres differentieret behandlingsgaranti på, og i hvor høj grad de offentlige hospitaler kan absorbere de patienter, som med dette lovforslag uundgåeligt vil flyttes fra privathospitalerne til de offentlige hospitaler. Skal de offentlige hospitaler ud og investere i flere læger og nye maskiner mv., så kan borgerne meget vel risikere at få mindre sundhed for samme skattekroner", siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 602,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 602,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Tidligere velfærdspolitisk chef i CEPOS