Regeringens børnetilskud reducerer gevinsten ved at tage et arbejde mærkbart

Type: Analyse
Table of contents×

Resumé og kommentar

Analysen ser på konsekvenserne af rød bloks forlig om et nyt børnetilskud og aflysning af den vedtagne reduktion i integrationsydelse.

Analysen er baseret på Finansministeriets familietypemodel og viser bl.a., at indførslen af det nye børnetilskud vil reducere gevinsten ved at tage et arbejde mærkbart. For f.eks. en enlig mor med to børn på kontanthjælp vil gevinsten ved at tage et lavtlønsjob falde fra 4.900 kr. om måneden til 3.100 kr. om måneden. For en enlig med to børn på integrationsydelse bliver gevinsten reduceret endnu mere.

Det månedlige ekstra børnetilskud udgør 550-700 kr. pr. barn i alderen 0-14 år. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt. Endelig afskaffes den allerede vedtagne reduktion i integrationsydelsen næste år.

”For en enlig mor med to børn på kontanthjælp er gevinsten ved at tage et lavtlønsjob på 4.900 kr. om måneden. Det reduceres til 3.100 kr. om måneden efter indførslen af det nye børnetilskud. Der er fortsat en økonomisk gulerod ved at tage et lavtlønsjob, men min vurdering er, at vi er nede omkring smertegrænsen. 150 kr. pr. arbejdsdag i gevinst ved et hårdt job er ikke særlig meget. I dag er der en klækkelig gevinst ved at arbejde, og den bliver betragteligt mindre. Derfor vil forliget indebære, at flere vil være på kontanthjælp og færre i beskæftigelse. Det betyder også, at flere børn får en mor eller far på offentlig forsørgelse. Det er ærgerligt, da det er godt for børn af have rollemodeller i mor og far, der går på arbejde hver dag,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Nettokompensationsgraden for en enlig mor på kontanthjælp med 2 børn stiger fra 79 til 87 pct. Efter forliget i rød blok vil en enlig mor på kontanthjælp med to børn have en disponibel indkomst på ca. 20.200 kr. Er hun i arbejde, er den månedlige indkomst 23.200 kr. (efter 500 kr. i transportudgifter). En nettokompensationsgrad på 87 pct. er udtryk for en svag tilskyndelse til at tage et lavtlønsjob,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”For en enlig mor med to børn på integrationsydelse, reduceres gevinsten ved at gå fra passiv forsørgelse til et lavtlønsjob fra 6.400 kr. til 3.100 kr. (efter skat) om måneden. Det vil svække integrationen på arbejdsmarkedet, og vi er i forvejen ikke gode til at få ikke-vestlige indvandrere i job. Man skal også huske på, at Finansministeriet har beregnet, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har et negativt nettobidrag på de offentlige finanser på 35 milliarder kroner i løbet af et år. Det nye børnetilskud vil forværre nettobidraget. Jobtabet og svækkelsen af de offentlige finanser er ærgerligt,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Indledning

CEPOS har udarbejdet en analyse af Rød Bloks aftalehttps://bm.dk/media/10660/aftaletekst_boernetilskud.pdf  om 1) et midlertidigt børnetilskud for personer berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen og 2) højere integrationsydelse for forsørgere (ved at annullere den vedtagne reduktion i integrationsydelse på 2.000 kr. brutto om måneden pr. familie næste årGælder for familier der har været mindst tre år i landet ).

Beregningen tager højde for alle ydelser (kontanthjælp, boligstøtte, børnecheck, grøn check, børnetilskud og skat) og fokuserer på, hvordan aftalen reducerer gevinsten ved at tage et job. Beregningen er foretaget af CEPOS på Finansministeriets familietypemodel.

Det nye børnetilskud udgør månedligt 700 kr. pr. barn af integrationsydelsesmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, 600 kr. pr. barn af enlige kontanthjælps-modtagere, og 550 kr. pr. barn af øvrige kontanthjælpsmodtagereDen samlede værdi af det nye børnetilskud til familien kan dog højest svare til det tab, som kontanthjælpsloftet og indførslen af integrationsydelsen har betydet for familien . Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt.

Først gennemgås effekten for personer berørt af kontanthjælpsloftet af det nye børnetilskud. Herefter gennemgås effekterne for personer på integrationsydelse af både det nye børnetilskud og aflysningen af den allerede vedtagne (under VLAK-regeringen) nedsættelse af integrationsydelsen næste år med 2.000 kr. pr. familie.

Enlig på kontanthjælp

Forsørgere, der er berørt af kontanthjælpsloftet, vil få det nye børnetilskud. Det indebærer, at forskellen mellem at være i job og kontanthjælpsloft reduceres for mange børnefamilier. For en enlig mor med to børn er gevinsten ved at tage et lavtlønsjob til 128 kr. i timen på 4.900 kr. om måneden, jf. figur 1. Det reduceres til 3.100 kr. om måneden efter indførslen af det nye børnetilskud. Dvs. at guleroden ved at tage et lavtlønsjob reduceres med 1.800 kr. om måneden. For en enlig med 1 barn reduceres den månedlige gevinst ved et lavtlønsjob med 1.200 kr. om måneden.

En enlig med to børn i et lavtlønsjob til 128 kr. i timen har en disponibel indkomst på 23.200 kr. om måneden, jf. figur 2. Under kontanthjælpsloftet får en enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn udbetalt 18.300 kr. om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2019. Det stiger til 20.200 kr. med det nye børnetilskud. Disse beløb gælder alene de udbetalte ydelser. Hertil kommer eventuel økonomisk friplads i daginstitutioner pga. lav indkomst.

De udbetalte beløb stammer fra en række forskellige ydelser. Den enlige kontanthjælpsmodtager med to børn får 10.900 kr. i kontanthjælp efter skat. Hertil kommer 1.000 kr. i bolig-støtte. Børne- og ungeydelsen bidrager med 2.100 kr. pr. måned, mens familien får udbetalt 4.200 kr. om måneden i børnebidragBørnebidraget betales som udgangspunkt af den anden forælder. Hvis børnebidraget ikke bliver betalt af den anden forælder, kan man få børnebidraget udbetalt fra Udbetaling Danmark, der derefter vil søge at opkræve beløbet af den anden forælder.  og børnetilskud, jf. figur 3.

En anden måde at betragte gevinsten ved at tage et arbejde er at se på nettokompensations-graden. Nettokompensationsgraden måler, hvor stor en overførselsindkomst mv. man har efter skat ift. hvor stor en indkomst efter skat og transportudgifter man har i et lavtlønsjob. Nettokompensationsgraden for en enlig med to børn på kontanthjælp stiger fra 79 til 87 pct. som følge af aftalen, jf. figur 4.

Par på kontanthjælp

Aftalen om et nyt børnetilskud til personer, som er berørt af kontanthjælpsloftet, mindsker gevinsten ved at tage et job for et par på kontanthjælp. For et par med et barn reduceres forskelsbeløbet med 500 kr. fra 2.600 kr. til 2.100 kr. Hvis parret har to børn, reduceres forskelsbeløbet med 700 kr. fra 2.700 kr. til 2.000 kr., jf. figur 5.
For et par med 2 børn udgør det nye børnetilskud ca. 1.100 kr. Når forskelsbeløbet reduceres med ca. 700 kr., skyldes det de særlige begrænsningsregler, som aftalen indeholder.

Et kontanthjælpspar med et barn har med det nye børnetilskud en disponibel indkomst på 23.700 kr. om måneden, jf. figur 6. Hvis den ene tager et lavtlønsjob, stiger familiens disponible indkomst til 26.000 kr.Forskellen på de to beløb er umiddelbart 2.300 kr. Når forskelsbeløbet i figur 5 er angivet til 2.100 kr., skyldes det, at det der også er medregnet, at familien vil skulle betale 200-300 kr. mere for daginstitution, hvis den ene tager et lavtlønsjob.   

Nettokompensationsgraden for et par med to børn på kontanthjælp stiger fra 89 til 92 pct. som følge af aftalen, jf. figur 7.

Enlig forsørger på integrationsydelse

Forsørgere på integrationsydelse får gavn af det nye børnetilskud. Hvis de har været mindst tre år i landet, får de desuden også gavn af, at den allerede (under VLAK-regeringen) vedtagne reduktion i integrationsydelsen næste år ophæves. Betragtes en enlig mor med to børn, som har været mindst tre år i landet, så reduceres gevinsten ved et lavtlønsjob fra 6.400 kr. til 3.100 kr. om måneden, jf. figur 8. Det vil reducere beskæftigelsen og forringe integrationen på arbejdsmarkedet.

Indtil den enlige mor har været tre år i landet, ville hun ikke være blevet ramt af den vedtagne reduktion i integrationsydelse og derfor heller ikke få gavn af, at den bliver annulleret. Ændringen i forskelsbeløb kommer således kun fra det nye børnetilskud. Gevinsten ved at komme i arbejde reduceres som følge af aftalen fra 5.100 til 3.100 kr. om måneden jf. figur 9.

Par på integrationsydelse

Modsat for enlige på integrationsydelse påvirker aftalen kun i begrænset omfang gevinsten ved at tage et lavtlønsjob for par på integrationsydelse med børn. Et par på integrationsydelse med et barn får en gevinst på 1.700 kr., hvis den ene tager et job både før og efter aftalen, jf. figur 10.

Det nye børnetilskud for personer på integrationsydelse ændrer ikke på gevinsten ved, at den ene i et par på integrationsydelse tager et lavtlønsarbejde. Hvis den ene person tager et lavtlønsarbejde, vil familien modtage supplerende integrationsydelse og er derfor fortsat berettiget til det nye børnetilskud.

Den vedtagne reduktion af integrationsydelse med 2.000 kr. næste år påvirker næsten heller ikke forskelsbeløbet. Den modregning som sker i familiens integrationsydelse som følge af familiens lønindkomst, er nemlig fuldstændig den samme uanset om integrationsydelsen er 2.000 kr. større eller mindre.

For et par på integrationsydelse med to børn reduceres gevinsten ved at tage et job med 300 kr., som følge af aftalen, jf. figur 10. Denne reduktion sker kun for par, der har været mindst tre år i landet. For par der har været mindre end tre år i landet, bliver forskelsbeløbene ikke påvirkede af aftalen.

Appendiks 1

For at være berettiget til fuld børnefamilieydelse og børnetilskud (dog ikke det nye børnetilskud) skal man have været i Danmark i mindst seks år. Den annullerede nedsættelse af integrationsydelse ville kun have påvirket personer, der har været mindst tre år i landet. I Figur A1 er vist den disponible indkomst for en person der har været i landet i to hhv. seks år, hvis vedkommende er på integrationsydelse eller i lavtlønsjob. Da man får det samme beløb i børnefamilieydelse og børnetilskud, uanset om man er på integrationsydelse eller i job, påvirkes forskelsbeløbet ikke af, hvor lang tid man har været i landet.

Nettokompensationsgraden for en enlig med to børn på integrationsydelse, der har været mindst seks år i landet, stiger fra 72 til 87 pct. som følge af aftalen, jf. figur A2.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 417,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 417,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk