Risiko for store forsinkelser med fremrykning af offentlige investeringer

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Oppositionen og de økonomiske vismænd har fremsat forslag om næste år at øge de offentlige investeringer med 10 mia.kr. ud over den historisk høje investeringsvækst på ca. 30 pct. i 2009 og 2010, som VK-regeringen lægger op til. CEPOS udgiver i dag et notat, der viser, at da man under Nyrup i 1993-94 forsøgte at lave en betydelig fremrykning af offentlige investeringer, kom investeringerne først for alvor i gang med 2-3 års forsinkelse. Dvs. i 1996 og 1997, da der var mangel på arbejdskraft. Det betød bl.a., at Nyrup i 1998 måtte gennemføre en stramning gennem Pinsepakken.

“Erfaring viser, at fremrykning af offentlige investeringer ikke er uden problemer. Nyrup-regeringen prøvede således i 1993 og 1994 at fremrykke investeringer for at sætte gang i økonomien. Beregninger viser, at kun omkring 1/3 af de planlagte ekstra investeringer reelt kom i gang i disse år. I stedet tyder udviklingen på, at investeringerne kom med forsinkelse i 1996, hvor der allerede var tegn på flaskehalse på det danske arbejdsmarked,” siger chefanalytiker Anders Borup Christensen, CEPOS.

“Det mislykkede forsøg på at fremrykke offentlige investeringer i 1990’erne skyldes, at det tager tid for staten og kommuner at igangsætte investeringer. Det kræver meget planlægning, når der skal opføres og renoveres veje og bygninger. Det begrænser i praksis mulighederne for at bruge offentlige investeringer til at mindske de økonomiske konsekvenser af krisen,” udtaler chefanalytiker Anders Borup Christensen, CEPOS.

Regeringen har med finanslovsaftalen for 2010 allerede foretaget betydelige fremrykninger af offentlige investeringer. Derudover har oppositionen og vismændene forslået yderligere fremrykninger på 10 mia. kr. i 2010.

“Hvis historien gentager sig, vil en del af investeringerne i 2010 først blive gennemført i 2011 og 2012. På det tidspunkt har vi sandsynligvis allerede set en vending i konjunkturerne. Dermed vil de offentlige investeringer bidrage til at øge presset på dansk økonomi. Oppositionens og vismændenes forslag om flere investeringer vil kun forværre problematikken,” siger chefanalytiker Anders Borup Christensen,” CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 325,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 325,0 KB

  Del denne side