Sådan rammes pensionister og andre familietyper af den stigende inflation som følge af krigen i Ukraine

Type: Analyse
Table of contents×

Pressemedelelse

CEPOS udsender i dag en analyse af effekten på en række familietyper af den stigende inflation bl.a. som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Beregningerne er foretaget på Finansministeriets familietypemodel. Udgangspunktet er Finansministeriets skøn (mellemscenariet) om en inflation 4,5 pct. i 2022. Det er en fordobling siden december, hvor Finansministeriet forventede en inflation på 2,2 pct. i 2022. Pressemeddelelse herunder. Cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen kan kontaktes for uddybende kommentarer på 21 23 79 52.

”Vores beregninger viser, at Putin koster danskerne dyrt, fordi invasionen bidrager til højere inflation. Det spiser af danskernes levestandard. En enlig pensionist i lejebolig vil opleve en nedgang i levestandarden på 4.000 kr. om året som følge af de stigende priser. En enlig førtidspensionist oplever samme nedgang. En arbejderfamilie taber 12.000 kr., mens en funktionærfamilie taber 17.000 kr.,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Der er indgået en politisk aftale om en varmecheck på ca. 3.750 kr. Checken målrettes husstande med årlig indkomst under 550.000 kr., der er ramt af høje prisstigninger på gas. Hvis en person, der i 2020 lå på indkomstgrænsen, tog en ekstra vagt på fabrikken til 1.000 kr., så mister vedkommende hele varmechecken. Det kan give en samlet marginalskat på over 400 pct.,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Min indstilling er, at der ikke bør gennemføres varmepakker mv. Varmepakkerne er indkomstafhængige, og dermed virker de som en forhøjelse af marginalskatten på arbejde. Dermed bidrager de til at gøre skattelabyrinten endnu mere kompliceret. Desuden betyder hastværket en risiko for lovsjusk med mange ikke tilsigtede konsekvenser. F.eks. kan indkomstafhængigheden af varmechecken komme til at ramme danskere, der valgte at få udbetalt deres indefrosne feriepenge i 2020 på regeringens opfordring. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge vil for mange danskere skubbe indkomsten over 550.000 kr. Dermed bliver man ramt af at have fulgt regeringens opfordring til at få udbetalt feriepengene,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Hvis man vil give familierne et større rådighedsbeløb, kunne man sænke bundskatten varigt med 1 pct. point. Det vil rundt regnet kompensere for halvdelen af de fleste familietypers nedgang i husholdningsbudgettet. Forslaget vil modsat varmepakken øge beskæftigelsen med ca. 3.000 personer varigt. Forslaget indebærer et provenutab på 9 mia. kr. Det kan finansieres med 15.000 færre offentligt ansatte. Antallet af offentligt ansatte er vokset med 32.000 under corona,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Resumé

Denne analyse beregner effekten på en række familietyper af den stigende inflation bl.a. som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

 • Der tages udgangspunkt i Finansministeriets nye mellemscenarie for inflationen i 2022 (4,5 pct.) og der sammenlignes med inflationsforventningen i december (2,2 pct.)
 • En enlig pensionist i lejebolig vil opleve en nedgang i levestandarden på 4.000 kr. om året som følge af de stigende priser. En enlig førtidspensionist oplever samme nedgang. En arbejderfamilie taber 12.000 kr., mens en funktionærfamilie taber 17.000 kr.
 • Der er indgået en politisk aftale om en varmecheck på ca. 3.750 kr. Checken målrettes husstande med årlig indkomst under 550.000 kr., der er ramt af høje prisstigninger på gas.
 • Hvis en person, der ligger lige under indkomstgrænsen, arbejder ekstra og tjener f.eks. 1.000 kr. mere, så mister vedkommende hele varmechecken. Det kan give en samlet marginalskat på over 400 pct.
 • Indkomstafhængigheden af varmechecken kan komme til at ramme danskere, der valgte at få udbetalt deres indefrosne feriepenge i 2020 på regeringens opfordring. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge vil for mange danskere skubbe indkomsten over 550.000 kr.
 • Varmechecken slører prissignalet og hæmmer incitamentet til at skifte væk fra gas og overmod andre energikilder
 • En alternativ model er er sænke bundskatten med 1 point varigt og finansiere via 15.000 færre offentligt ansatte. Antallet af offentligt ansatte er vokset med 32.000 under Corona

Læs hele analysen her

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 386,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 386,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk