Sammenligning af universitetsinstitutioner opdelt på hovedområder

Type: Analyse
Table of contents×

Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og at mindst 50 pct. skal have en videregående uddannelse. Der er dog en risiko for, at fokus udelukkende kommer til at dreje sig om at presse flere gennem uddannelsessystemet, uden der sker en tilstrækkelig vurdering af behovet for og kvaliteten af den specifikke uddannelse. For at kunne sige noget om dette er det nødvendigt at sætte fokus på resultaterne af uddannelserne. I dette notat præsenteres derfor fire mål for universiteternes resultater. De fire mål er: Afkast af uddannelse, risiko for ledighed, frafald på uddannelsen og studietidslængde. De to første mål er outcome mål, mens de to sidste mål er procesmål.

Fælles for de fire mål er, at resultaterne for de forskellige institutioners hovedområder er gjort sammenlignelige, ved at der er kontrolleret for sociale baggrundsfaktorer. Det vil med andre ord sige, at der er taget højde for, at de forskellige uddannelser modtager studerende med forskellige kvalifikationer.

Se universitetslisten her

Fodnoter

    Del denne side

    Del denne side