Se listen: Hvilke uddannelser giver den højeste indkomst?

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

NB: Se opdaterede tal for gennemsnitsindkomster på længere videregående uddannelser her.

Denne analyse ser på, hvad blandt andet gennemsnitsindkomsten er for personer med godt 250 forskellige lange videregående uddannelser (LVU). De er dannet på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre, det vil sige på baggrund af faktiske lønninger fra ”rigtige” personer med de pågældende uddannelser.

I opgørelsen af indkomsten af de ca. 250 lange videregående uddannelser medregnes lønindkomst, indkomst fra selvstændig virksomhed, aktieindkomst og renteindtægter samt overførselsindkomster som dagpenge og børnecheck.    

De 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, bygger alle – på nær jura- på en matematisk tankegang eller på naturvidenskab. Bund 20 er præget af mere "bløde" uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur.

”Ser man på de 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, bygger de alle – på nær jura - på en matematisk tankegang eller på naturvidenskab. I bund 20 har vi mere bløde uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur,” siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos.

”Min anbefaling er ikke, at man decideret lukker uddannelser, men i stedet giver unge bedre incitament til at vælge uddannelser, der giver høj løn og gode jobmuligheder. Det kan ske via lavere topskat, som er en ekstra skat på uddannelser, der giver høj løn. Samtidig kan SUen omlægges til lån. Det vil isoleret set bevirke, at det bliver dyrere at tage en uddannelse. Det kan betyde, at de unge i højere grad vil betragte uddannelse som en investering, der skal give et job og en god uddannelse. Man vil i højere grad tænke: Hvad får jeg ud af dette SU-lån efter endt uddannelse i form af løn og job,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

”Vores opgørelse viser at kvinderne er underrepræsenterede i top 20 og omvendt overrepræsenterede i bund 20. Der har været en tendens til, at kvinder i større omfang end mændene vælger uddannelser, der giver job med lave lønninger. Jeg forventer, at billedet vil komme til at ændre sig i fremtiden. Kønsrollerne er under forandring. Og pigerne får desuden højere karakterer i gymnasiet end drengene. Det tror jeg pigerne vil udnytte fremadrettet” .

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør