Skatte- og vurderingsankenævn bør nedlægges

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regeringen er på vej med forslag til en ny klagestruktur indenfor skatteområdet. I den anledning har CEPOS lavet et nyt notat, hvor der er sat fokus på den nuværende klagestruktur på skatteområdet, samt på hvordan klagestrukturen fremadrettet kan indrettes for at forenkle systemet og sikre borgerne en øget retssikkerhed. På det grundlag anbefales det, at regeringen helt afskaffer skatte- og vurderingsankenævnene, sådan at Landsskatteretten bliver eneste administrative klagemulighed. Alternativt bør politikerne, hvis de insisterer på at bibeholde ankenævnene, gøre det valgfrit for borgerne, til hvilken myndighed de retter deres eneste mulighed for at klage til.

Skatteankenævnene
”Det er positivt, at regeringen nu vil forenkle klagestrukturen på skatteområdet og sikre en større effektivitet og bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Men regeringens forslag er retssikkerhedsmæssigt uforsvarligt og bærer præg af, at man ikke tør tage det endelige politiske opgør med skatteankenævnene, hvor de lokale medlemmer alle er politisk udpegede. Skatteområdet er så teknisk kompliceret, at man må stille spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal have politisk udnævnte skatteankenævn. I særdeleshed når Landsskatteretten giver skatteyderne medhold i over 31 pct. af alle indkomstskattesager og altså i mange tilfælde ændrer afgørelserne fra skatteankenævnene”, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.

Vurderingsankenævnene
"Regeringens foreslåede model udgør et selvstændigt problem i relation til vurderingssagerne, hvor det vil være et stort retssikkerhedsmæssigt problem, hvis man afskærer muligheden for at få sin sag vurderet i Landsskatteretten. For det første fordi de politisk udpegede medlemmer latent kan have en kommuneøkonomisk interesse i, at vurderingerne bliver sat så højt som muligt, da det ganske enkelt kan give flere penge i kommunekassen. Alene Københavns Kommune får over 2 mia. kr. årligt i såkaldt dækningsafgift, som er en skat kommunen opkræver af erhvervslivet," siger Henriette Kinnunen, erhvervsjuridisk seniorkonsulent hos CEPOS. 

”For det andet fordi hele 77 pct. af vurderingsankenævnenes i 2011 blev ændret af Landsskatteretten, hvilket svarede til 696 sager. En så stor "fejlmargen" er retssikkerhedsmæssig uforsvarlig, og det vil unødigt øge presset på domstolssystemet, hvis så mange sager fremadrettet skal behandles af domstolene frem for i Landsskatteretten", siger CEPOS' erhvervsjurist, Henriette Kinnunen.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 611,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 611,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016