Skattelister - forklaringer på, hvorfor selskaber ikke betaler skat

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS offentliggør i dag et notat, der ser på, hvordan forskellige selskabstyper bidrager til skatteprovenuet og på, hvorfor der er selskaber, som ikke betaler skat.  
 
"Skatteministeriets tal viser, at det er de største selskaber, der bidrager allermest. Kun 7 selskaber står nemlig for hele 38 pct. af selskabsskatten. Og da de fleste 0-skatteselskaber findes blandt danske selskaber og ikke blandt de multinationale selskaber, har regeringens hetz mod multinationale selskaber mere karakter af symbolpolitik end en reel tro på, at indsatserne vil bidrage med flere skattekroner," siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS. 

"De åbne skattelister er ren symbollovgivning, som hverken vil bidrage med et større selskabsskatteprovenu eller for den sags skyld gavne hverken virksomheder eller SKAT. Skatteministeriet har foretaget en større kulegravning af selskabers skattebetalinger de seneste år, som sort på hvidt afliver myten om, at selskaberne snyder på vægtskålen. Af ministeriets egen Handlingsplan for multinationale selskaber fra 2010 fremgår det således, at andelen af ikke-betalende selskaber i Danmark svarer til, hvad der gælder i udlandet. Ligesom det konkluderes, at den danske stat ikke går glip af et ellers berettiget skatteprovenu," siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS. 

Ifølge erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS, er der således en naturlig forklaring på selskabers manglende skattebetalinger:

"Først og fremmest befinder vi os i en finansiel krise, hvor det er blevet markant sværere for mange virksomheder at skabe sig et overskud. Har selskabet derudover foretaget nogle store investeringer, ja så trækker man altså rundt på nogle underskud, som kan være svære at udligne under de nuværende konjunkturer, og dermed vende til et skattepligtigt overskud," siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.

"For det andet vedtog Folketinget i 2005 regler om såkaldt tvungen sambeskatning. Det betyder, at koncerner som eksempelvis Novo og Mærsk, der består af flere selskaber, samler sine skattebetalinger i ét selskab. Disse regler er en væsentlig årsag til, at mange selskaber ikke betaler skat. Ikke fordi de betaler mindre i skat, end de skal. Men fordi de overholder reglerne,” siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 458,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 458,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016