Skatteministeriets udgifter til kammeradvokat steg med 7 mio. kr. på 1 år

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS har i et nyt notat set på, hvor meget staten udbetaler i omkostningsgodtgørelse til skatteyderne, når de vinder en sag over SKAT, og sammenlignet disse tal med, hvad Skatteministeriet selv bruger af udgifter på sin sagkyndige bistand hos Kammeradvokaten. Konklusionen er, at staten i 2011 udbetalte 34 mio. kr. mindre i omkostningsgodtgørelse end i 2010, mens Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten i samme periode steg med 7 mio. kr.
 
Den væsentligste årsag til, at udgifterne til omkostningsgodtgørelse er reduceret med 34 mio. kr. er, at Folketinget i 2009 afskar selskaber og fonde fra at kunne få dækket sine udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Det er dette lovindgreb, som nu slår igennem:
 
"Mens staten har reduceret sine udgifter til omkostningsgodtgørelse med 34 mio. kr., har Skatteministeriet i samme periode øget sine udgifter til Kammeradvokaten med 7. mio. kr. Det svarer til, at ca. 20 pct. af det provenu, som staten har opnået ved at afskære selskaber og fonde fra at få omkostningsgodtgørelse, i stedet er omdirigeret til Kammeradvokaten. Med den ene hånd opruster SKAT altså deres egne juridiske kompetencer, mens de med den anden hånd lægger sten i vejen for, at selskaber kan få den fornødne sagkyndige bistand i skattesager. Det skaber en retssikkerhedsmæssig og økonomisk ubalance mellem selskaber og fonde på den ene side og SKAT på den anden", siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.  
 
"Skattereglerne er komplicerede, og det er derfor ofte nødvendigt at få prøvet sagerne ved retten, førend man kan fastlægge reglernes præcise fortolkning og rækkevidde. Bare i 2011 faldt hele 1.495 af de i alt 3.995 indklagede skattesager ved Landskatterettens ud til skatteydernes fordel. Alligevel var det kun 56 pct. af disse skatteydere, der fik omkostningsgodtgørelse. Retssikkerhedsmæssigt er det et problem, fordi det vil afholde mange selskaber og fonde fra at klage over SKATs forkerte afgørelser, hvis det ikke kan svare sig rent økonomisk. Risikoen er, at principelle sager ikke bliver ført, og at SKATs "fejlagtige" afgørelser således vil danne præcedens fremadrettet", siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS. 

"Jeg vil derfor anbefale, at regeringen genindfører ordningen med omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. Ingen af de 37 og 20 pct. skatteydere, som statistisk set vinder deres skattesager i henholdsvis Landsskatteretten og i domsstolssystemet, bør risikere at stå tilbage med et økonomisk tab, hvis de har retten på sin side,” foreslår erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 459,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 459,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016