Største outputgab i over 20 år - udsigt til mange år med lavvækst

Type: Analyse
Table of contents×

Dansk økonomi befinder sig på toppen af en højkonjunktur med et rekordhøjt outputgab, dvs. at den faktiske produktion ligger over det som er foreneligt med stabil løn- og prisudvikling. Hvis outputgabet lukkes vha. en tilpasning af efterspørgslen (f.eks lavere privat eller offentligt forbrug), indebærer det mærkbart lavere økonomisk vækst og tab af mange tusinde arbejds-pladser. Frem mod 2015 forventes et tab af arbejdspladser på op til 135.000 personer. Dette vil ske hvad enten tilpasningen sker gennem et finanspolitisk indgreb eller hvis tilpasningen sker ved, at eksporten langsomt svækkes gennem dårligere konkurrenceevne. Alternativt kan outputgabet lukkes ved at øge beskæftigelsen gennem reformer på arbejdsmarkedet. Dermed Derved lukkes gabet, samtidig med at der vil være højere økonomisk vækst.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 64,5 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 64,5 KB

  Del denne side