Støtte til offentliggørelse af skolestatistik

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Fra år 2000 har Undervisningsministeriet offentliggjort karaktergennemsnittene for prøvefagene i grundskolen. CEPOS har på basis af disse tal siden 2005 udregnet og offentliggjort et karaktergennemsnit per skole og per kommune og offentliggjort disse på hjemmesiden www.karakter.dk. I dette notat ses der på, hvorledes befolkningen og forældre til skolebørn ser på offentliggørelsen af karaktergennemsnittet. Hovedkonklusionerne er, at omkring halvdelen af forældre til førskolebørn og skolebørn mener, at karaktergennemsnittene kan være nyttig information både til at vælge skole og til at vurdere den skole, deres barn går på. Udover dette er et repræsentativt udsnit af befolkningen blevet spurgt til, om skolerne skal offentliggøre andre typer af information. Der er specifikt blevet spurgt til ni forskellige former for statistik, der kunne offentliggøres. Til en lang række af disse typer af oplysninger er der stor opbakning. Specielt offentliggørelse af tilfredsheden hos elev og forældre støttes af et overvældende flertal på 75 pct. Den overordnede konklusion er, at der i befolkningen generelt og særligt blandt snarlige og nuværende brugerne af skolerne, er stor efterspørgsel efter offentliggørelse af karaktergennemsnit og anden statistik om den enkelte skole. Denne efterspørgsel efter oplysninger kombineret med det faktum, at viden om skolerne er en forudsætning for en fuld udnyttelse af det frie skolevalg, er stærke argumenter for, at indsamling og offentliggørelse af disse oplysninger bør vedtages og implementeres på nationalt plan.

Besøg www.karakter.dk

Fodnoter

    Del denne side

    Del denne side