Store økonomiske og menneskelige gevinster ved at nedbringe sygefraværet hos plejepersonalet i København

Type: Analyse
Table of contents×
CEPOS analyse af sygefraværet i 2016 hos plejepersonalet i Københavns Kommune. Analysen viser, at det gennemsnitlige sygefravær for SOSU-personalet er på 15,9 dagsværk pr. ansat. Hvis sygefraværet på alle plejecentre og hjemmeplejecentre blev reduceret til gennemsnittet for de 5 bedste, ville Københavns Kommune årligt kunne høste en gevinst på godt 45 mio. kr., svarende til lønnen til ca. 107 ekstra SOSU-assistenter.

”Analysen viser, at sygefraværet hos plejepersonalet i Københavns Kommune er højt. Når man sammenligner med øvrige kommunale overenskomstgrupper, fremgår det, at det er godt 12 pct. højere end for det pædagogiske personale og knap 35 pct. højere end for lærere i Københavns Kommune. I forhold til landets øvrige kommuner er det godt 10 pct. højere end gennemsnittet af Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers, som er de 5 byer, kommunen normalt sammenligner sig med”, udtaler velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Det gennemsnitlige sygefravær i Københavns kommune er højt og variation på tværs af institutioner er stor. Særligt bemærkelsesværdigt er sygefraværet på plejecenteret Langgadehus, hvor det i gennemsnit ligger på 29,6 fraværsdagsværk pr. ansat (ca. 1 måned og 1 uge) for de 57 fuldtidsansatte. Og inden for hjemmeplejen topper Dagsygeplejen Center Midt listen med et sygefravær på 37 fraværsdagsværk pr. ansat (ca. 1 måned og 3 uger) for de 18 fuldtidsansatte”, udtaler velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Det høje sygefravær i Københavns Kommune er dyrt. Formår institutionerne i Københavns Kommune at reducere sygefraværet vil de ældre opleve større grad af stabilitet i institutionerne, bl.a. grundet færre vikarer, personalet vil få et bedre arbejdsmiljø og kommunen vil kunne høste store gevinster. Set fra et økonomisk perspektiv vil et sygefravær reduceret til gennemsnittet for de 5 bedste i alle plejecentre og hjemmeplejecentre indbringe Københavns Kommune en årlig gevinst på godt 45 mio. kr., svarende til lønnen for ca. 107 ekstra SOSU-assistenter. Der er derfor grund til at gøre en indsats for at nedbringe sygefraværet”, udtaler velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS