Stort udliciteringspotentiale på 15 mia. kr. i den kommunale sektor

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I en undersøgelse, som Rambøll Management har udarbejdet for CEPOS, beregnes de forventede effektivitetsgevinster ved øget udlicitering i kommunerne. Baggrunden er dels en træg udvikling i udliciteringsgraden de senere år. Dels at danske og udenlandske videnskabelige undersøgelser har fundet, at privat opgavevaretagelse på konkurrencemarkeder medfører en effektivitetsgevinst på 20-30 procent sammenlignet med offentlig produktion. Undersøgelsen finder et middelskøn for de forventede effektivitetsgevinster på 15 mia. kr. ved øget udlicitering. Dermed får kommunerne en ekstra økonomisk tilskyndelse til at konkurrenceudsætte sine opgaver.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 159,7 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 159,7 KB

  Del denne side