Sundhedsforsikringer giver en svag forbedring af de offentlige finanser

CEPOS offentliggør i dag en analyse, der viser, at sundhedsforsikringer samlet giver en svag forbedring af de offentlige finanser på godt 300 mio. kr. Det dækker over modsatrettede effekter. Skattefritagelsen svækker de offentlige finanser, mens færre offentlige udgifter til sygedagpenge og operationer forbedrer de offentlige finanser.

“Når sundhedsforsikringerne forbedrer de offentlige finanser skyldes det, at udgifterne til de offentlige hospitaler lettes, når borgere via en privatfinansieret sundhedsforsikring får udført behandlinger på privathospitaler, som ellers ville være blevet foretaget på offentlige hospitaler. Derudover nedbringes de offentlige sygedagpengeudbetalinger, fordi sundhedsforsikringer medfører kortere ventetid og derfor er med til at få borgerne hurtigere tilbage på arbejde efter en sygeperiode. Sundhedsforsikringer svækker dog også de offentlige finanser, fordi de er fritaget for skat,” siger specialkonsulent i CEPOS, Mia Amalie Holstein.

“Skattefritagelsen koster omkring 760 mio. kr. årligt. Dette opvejes dog dels af, at sundhedsforsikringerne letter behandlingsbyrden i det offentlige sundhedssystem, hvilket giver et plus på godt 770 mio. kr. på de offentlige budgetter. Endvidere reducerer sundhedsforsikringerne sygedagpengeudgifterne med lige godt 310 mio. kr. Dermed forbedrer sundhedsforsikringerne de offentlige budgetter med godt 300 mio. kr.,” siger specialkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

“Der er dog ikke tvivl om, at sundhedsforsikringerne og opblomstringen af privathospitaler kan give øget konkurrence i sundhedssektoren. Øget konkurrence betyder mere produktivitet, nytænkning og en højere grad af fokus på hvad, der virkeligt er vigtigt — nemlig patienten,” siger specialkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 378,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 378,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS