Tandlægeoverenskomstens ejerskabsrestriktioner bør ophæves af hensyn til patienterne

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse af konsekvenserne af den danske tandlægebranches ejerskabsrestriktioner og potentialet ved en ophævelse.

Analysen viser, at restriktionerne hæmmer konkurrencen på tandlægeområdet, samt at intet tyder på, at restriktionerne sikrer høj kvalitet eller patientsikkerhed.

"Det er Tandlægeforeningens opfattelse, at ejerskabsbestemmelserne på tandlægeområdet er velfungerende. Ifølge Tandlægeforeningen skulle bestemmelserne sikre patientsikkerheden og værne om tandlægernes uafhængighed og integritet. Imidlertid har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Produktivitetskommissionen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, m.fl. klart konkluderet, at ejerskabsrestriktionerne bør fjernes fra overenskomsten. De begrænser konkurrencen og muligheden for billige behandlinger til patienterne, og en ophævelse af restriktionerne er mulig, uden at kvaliteten og patientsikkerheden forringes”, udtaler Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef, CEPOS.

”Vores analyse kan ikke bekræfte, at tandlægekæderne skulle have dårligere kvalitet eller højere priser end de øvrige tandlæger. Snarere tværtimod. Desuden følger de regionale tandlægenævn og det offentlige tilsyn op på, om tandlægerne leverer en høj kvalitet til patienterne. Det virker derfor helt absurd, når Tandlægeforeningen begrunder tandlægebranchens ejerskabsrestriktioner med en sikring af kvalitet og patientsikkerhed. Ejerskabsrestriktionerne hæmmer konkurrencen, mulighederne for stordriftsfordele og dermed en dynamik i markedet med hensyn til pris og kvalitet. Derfor bør de fjernes”, udtaler Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef, CEPOS. 

”På baggrund af vores analyse anbefales det, at tandlægebranchens ejerskabsrestriktioner fjernes. Det skal være muligt at eje mere end to tandlægeklinikker, og der skal ikke stilles krav om, at ejeren er tandlæge. Dette vil øge konkurrencen i branchen og sikre bedre vilkår for patienterne”, udtaler Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 565,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 565,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS