Tilliden til kommunen afhænger ikke af de kommunale budgetter

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Flere velfærdsudgifter er ikke lig med større tillid til den kommunale service. Tilliden til kommunen afhænger af andre forhold, især om man generelt har tillid til andre mennesker. Borgere, der har haft kontakt til den offentlige service i kommunen har lavere tillid til kommunens indsats end borgere, der ikke har været i kontakt med det offentlige. Omvendt har offentligt ansatte og modtagere af overførselsydelser en større tillid end øvrige borgere til, at kommunen hjælper dem tilstrækkeligt, hvis de har brug for det. Det er nogle af konklusionerne i denne analyse, der bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse fra Danmarks Statistik.

Forskningschef Henrik Christoffersen:
 
”Analysen viser, at der ingen sammenhæng er mellem størrelsen af kommunens udgifter, og hvor meget kommunens borgere tror på, at kommunen hjælper dem, hvis de får brug for det. Så flere penge til offentlig kommunal service vil næppe øge borgernes tillid til kommunen.”
 
”De grupper, der har en relativ stærk tillid til kommunen, er i høj grad dem, der er økonomisk afhængig af kommunen, enten i form af løn eller offentlige overførsler. Det er de grupper, man kalder velfærdskoalitionen. De har også i gennemsnit forholdsvise lave indkomster, og de bidrager dermed forholdsvist beskedent til kommunens finansiering. Omvendt er dem med relativ svag tiltro til kommunen kendetegnet ved, at de er privatansatte og har forholdsvis høje indkomster.”

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 189,0 KB
  Hent Filstørrelse: 881,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 189,0 KB
  Hent Filstørrelse: 881,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76