Udlandet fravælger Danmark som investeringsland

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der bliver skabt færre nye arbejdspladser fra udenlandske investeringer i Danmark end i mange andre lande. Danmark indtager således blot en 25 plads – eller 10. laveste – ud af 34 OECD-lande i perioden 2008-2012, når det handler om investeringsniveauet. Det viser en ny CEPOS-analyse af det udenlandske investeringsniveau baseret på en specialkørsel fra IBM – Plant Location International. CEPOS har derfor også i en sammenhængende analyse set på, hvilke faktorer der har indflydelse på de udenlandske virksomheders investeringslyst. 

 


"Om Danmark er et attraktivt investeringsland kan vurderes bl.a. ud fra investorernes faktiske investeringer i ny produktion. Her viser det sig desværre, at investorerne i vid udstrækning fravælger Danmark, når de skal placere deres nye investeringer”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Ser vi på jobskabelsen fra nye udenlandske investeringer, lå Danmark ca. 25 pct. under OECD-niveauet i perioden 2008-2012.Hvis Danmark havde haft samme investeringsniveau som OECD-gennemsnittet, ville Danmark have fået ca. 8.200 nye job over de fem år, hvilket er 2.100 ekstra job end i dag. Det lave investeringsniveau har således konsekvenser for beskæftigelsen og velstanden i Danmark", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

"I Danmark klarer vi os godt på en række områder. Vi har fx generelt høje kompetencer og et fleksibelt arbejdsmarked. Alligevel fortsætter den negative trend med faldende investeringer for Danmark, mens data indikerer en genopretning af investeringsniveauet for det samlede OECD siden 2009. Fordelene er tilsyneladende ikke længere nok til at opveje ulemper som høje danske skatter på produktion og afkast”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

"Når udenlandske investorer skal beslutte, hvilket land de vil investere i, så ser de på forhold som uddannelsesniveau og infrastruktur, men i høj grad også på omkostningerne. Og mens Danmark står godt på den kvalitative side, er høje omkostninger vores akilleshæl. Min undersøgelse peger på, at lavere selskabsskat, mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet, resultater af forskning og udvikling i form af patenter samt lavere medarbejderomkostninger er effektive redskaber til at skabe nye jobs fra udenlandske investeringer. Og især er selskabsskatten effektiv. Beregningerne viser, at man kan forvente mere end en fordobling af jobskabelse fra nye udenlandske investeringer ved en nedsættelse af selskabsskatten fra de besluttede 22 pct. (VækstplanDK) til de 12,5 pct., som Irland har i dag”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Jeg anbefaler derfor, at regeringen evt. i den kommende vækstpakke sænker selskabsskatten yderligere. Derudover bør politikerne fjerne arbejdsskadeafgiften og andre afgifter på medarbejderne samt skabe mere resultatorientering på bl.a. universiteterne. Disse redskaber vil ikke kun komme de udenlandske - men også de danskejede - virksomheder til gode, hvilket vil øge investeringerne, fremme eksporten og forbedre beskæftigelsen", siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 470,1 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 470,1 KB

  Del denne side