Uhensigtsmæssig brug af fleksjobordningen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Sammen med efterlønnen er fleksjobordningen i dag en af de mest populære støtteordninger på det danske arbejdsmarked – i alt er ca. 59.000 personer i fleksjob eller berettiget til et fleksjob. Trods den kraftige stigning er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af førtidspen-sionister, hvilket oprindeligt var hensigten med fleksjobordningen. Beregninger som korrigerer stigningen i fleksjobbere og førtidspension for demografisk træk peger på, at ca. hver 3. fleks-jobansat potentielt kunne være ansat på ordinære vilkår. En ny spørgeskemaundersøgelse fra SFI, som kortlægger arbejdsevnen, kommer ligeledes til det bemærkelsesværdige resultat, at ca. 23 pct. af fleksjobberne ikke mener, at de har nogen funktionsnedsættelser. Det peger samlet set på en uhensigtsmæssig brug af ordningen af personer, som godt kunne bestride et fuld- eller deltidsjob på det ordinære arbejdsmarked uden offentlig støtte. Dermed må man konstatere, at opstramningen af fleksjobordningen fra februar 2006 ikke har haft tilstrækkelig virkning.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 124,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 124,3 KB

  Del denne side