Ulighedens Danmarkskort - Gentofte har den højeste ulighed i Danmark

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I dette notat har CEPOS på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre beregnet gini-koefficienten for Danmarks 98 kommuner. Den kommune i Danmark med højest gini-koefficient (42,3), Gentofte, har også den højeste gennemsnitlige bruttoindkomst (560.000 kr., hvor landsgennemsnittet er 307.000 kr.). Gentofte kommune har en Gini-koefficient, der ligger på niveau med eller lidt højere end ginikoefficienten i USA. Ifølge OECD udgør ginikoefficienten for USA ca. 39 pct. I Gentofte tilhører 43 pct. af indbyggerne de rigeste 10 pct. på landsplan. De har tilsvarende en høj andel af topledere, selvstændige og lønmodtagere på højt niveau. Den gennemsnitlige gini-koefficient for danske kommuner udgør 25,3 pct. Rudersdal og Hørsholm har den 2. hhv. 3. højeste gini-koefficient (på 38,2 hhv. 36,9), og de har også den 2. hhv. 3. højeste bruttoindkomst (533.000 kr. hhv. 527.000 kr.). Ifølge Eurostat har intet land i EU en gini-koefficient på dette niveau (Letland, Litauen og Bulgarien ligger på omkring 35 pct. i gini-koefficient.). Ser man omvendt på kommuner med en lav gini-koefficient, er der en tendens til, at de har en relativt lav bruttoindkomst. 

”Man må konstatere, at der er en meget stor variation i uligheden mellem danske kommuner. Og der er en vis tendens til, at kommuner med høj ulighed også har en høj gennemsnitsindkomst. Det gælder f.eks. Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk, der har mange personer med høje indkomster. Omvendt er der også en vis tendens til, at kommuner med lav ulighed også har relativ lav gennemsnitsindkomst”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Tallene sætter spørgsmålstegn ved, om en stigende eller høj gini-koefficient er noget entydigt negativt. Under alle omstændigheder må man konstatere, at på kommunebasis er en meget høj ulighed ofte ledsaget af høj indkomst og relativ lav ledighed. Desuden er der en vis tendens til, at kommuner med meget lav gini-koefficient ofte har en lav gennemsnitlig bruttoindkomst. I en dansk sammenhæng er det måske mere interessant at fokusere på, om de relativt dårligst stillede har nogle ordentlige levevilkår. Her må man konstatere, at selv for personer med relativt lave indkomster er levestandarden høj målt efter internationale standarder. Det skyldes relativt høje indkomstoverførsler”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 635,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 635,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør