Undervisningseffekt-modellen 2006 - metode og resultater

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes ved hjælp af en regressionsmodel der anvender dansk- og matematik-karaktererne i årene 2002 – 2006 som datagrundlag. 

Karaktererne anvendes som den afhængige variabel, og en række socioøkonomiske variabler, der beskriver forældrenes baggrund og familiens struktur, inddrages som forklarende variabler. I dette notat beskrives hvorledes undervisningseffekten udregnes, samt hvilke data der er anvendt. Derudover præsenteres nogle af resultaterne.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 138,6 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 138,6 KB

  Del denne side