Vækstpakke: Skattelettelser slår offentlige udgifter

Table of contents×

Topskattelettelser har allerede efter få år større effekt på beskæftigelsen end offentlige investeringer. Den større effekt på beskæftigelsen skyldes, at lettelser i marginalskatterne i modsætning til øgede offentlige udgifter har betydelige varige effekter på arbejdsudbuddet. Mens effekten af øgede offentlige udgifter gradvis modsvares af løn- og prisstigninger og på sigt ikke har nogen effekt på beskæftigelsen, så vil topskattelettelser på sigt øge beskæf-tigelsen. En topskattelettelse på 5 mia. kr. vil på længere sigt øge beskæftigelsen med knap 7.000 fuldtidspersoner. Med andre ord vil en marginalskattelettelse øge velstanden mere end en stimulans via udgiftssiden. Det bygger således på en meget kortsigtet vurdering, når det anføres, at øget offentligt forbrug eller offentlige investeringer er de bedste vækstinstrumenter. Det anbefales derfor, at regeringen i en eventuel vækstpakke prioriterer finanspolitiske lempelser som letter i marginalskatten. Men det er fortsat vurderingen, at man bør afvente med en finanspolitisk lempelse, idet ledigheden fortsat ligger langt under det strukturelle niveau.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 133,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 133,0 KB

  Del denne side