Væsentlig del af regelmængden udspringer fra EU

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Pressemeddelelse

Næsten to ud af tre regler i Danmark kommer via EU - enten direkte gennem EU’s forordninger eller indirekte gennem EU’s direktiver.

Regelmængden er støt stigende i Danmark, og det skyldes ikke mindst lovning, der udspringer fra EU. I alt er den samlede regelmængde gældende i Danmark steget med hele 315 procent siden 1989, så der i dag er 36 millioner ord, der regulerer danskernes hverdag. 72% af stigningen (19,3 millioner ord) er sket via EU, mens 28% (7,4 millioner ord) udspringer fra rent dansk initiativ.

På trods af markant stigning i regulering via direktiver og forordninger, har vi altså ikke set et fald i den regulering, der udspringer som følge af det danske folketings eget initiativ. 

”Der er en enorm mængde regler, der med udgangspunkt fra EU regulerer danske borgere og virksomheder. Det understreger, at det er super, super vigtigt, at vi interesserer os for, hvad EU render rundt og laver. At vi primært interesserer os for det hvert femte år ved europaparlamentsvalget – hvor det også i høj grad er nationale emner, der bliver diskuteret - er ærgerligt,” siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS.

Den stigende mængde regler er udtryk for overregulering, der risikerer at hæmme virksomhedernes vækst og samfundets velstand.

Derfor har Jonas Herby en klar appel til politikerne, der lige nu kæmper om vælgernes gunst ved valget til Europa-Parlamentet.  

”Nærhedsprincippet - altså princippet om, at regler skal vedtages så tæt på borgerne, som det giver mening – er ekstremt vigtigt. Det har slet ikke fyldt nok valgkampen, og det er en skam,” siger Jonas Herby og fortsætter: 

”Flere af kandidaterne til Europa-Parlamentet har en masse forslag, som kan være legitime nok, men som er noget nationalstaten bør tage sig af - ikke EU. Medlemmerne af Europa-Parlamentet bør gøre meget mere ud af at sige nej til nye EU-regler, hvis de regulerer noget, der kan klares af Folketinget,” siger Jonas Herby, specialkonsulent i CEPOS. 

Resumé

 • De seneste 35 år er regelmængden i Danmark steget med 26,7 mio. ord (315%). Fra 8,5 mio. ord i 1989 til 35,2 mio. ord i 2024.
 • Over halvdelen (60% – 16,0 mio. ord) af væksten er kommet via EU’s forordninger, der har umiddelbar retsvirkning. 12% (3,3 mio. ord) er kommet via implementering af direktiver, som kræver omsætning til national lovgivning for at have retsvirkning.
 • På trods af markant stigning i regulering via direktiver og forordninger, har vi ikke set et fald i den regulering, der udspringer af det danske folketings eget initiativ. Analysen viser, at 28% af stigningen (7,4 mio. ord) udspringer fra rent dansk initiativ. Øget EU-regulering kunne ellers tilsige behov for tilsvarende mindre dansk regulering.
 • Analysen viser, at EU har markant indvirkning på gældende regulering i Danmark. Man kan dog ikke konkludere, at der ville have været mindre regulering uden EU, da danske politikere sandsynligvis selv ville have reguleret området i EU’s fravær, ligesom EU i visse tilfælde begrænser nationale parlamenters muligheder for at indføre regulering.
 • Analysen er en mærkbar forbedring af tidligere analyser, der opgør EU’s påvirkning af gældende regulering i Danmark, da analysen både inkluderer forordninger og tager højde for omfanget af den enkelte retsakt. Analyser af dansk regulering er tidligere blevet udvidet på denne måde, men det er første gang, der tages højde for EU-regulering.

Læs analysen her

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,8 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 1,8 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk