Vests og Kinnocks sager illustrerer behov for ny rammelovgivning

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS har i et nyt notat kulegravet SKATs praksis i de såkaldte "tilflyttersager", herunder analyseret de hidtidige kriterier for, hvornår udlandsdanskere med bopæl i Danmark bliver skattepligtige her til landet.

På baggrund af analysen konkluderes det, at afgørelserne stritter i alle retninger, og at det stort set er umuligt at forudse, om man som udlandsdansker må arbejde én, to, fem eller 10 dage, når man er i Danmark, uden at det udløser dansk skattepligt:

"SKATs praksis i forhold til, hvornår udlandsdanskere er skattepligtige i Danmark, har i kølvandet på Camilla Vest og Stephen Kinnock-sagerne vakt stor diskussion. Og ser man på de hidtil offentliggjorte afgørelser, er debatten velbegrundet. SKATs afgørelser stritter nemlig i alle retninger og tegner et tydeligt billede af, at der ikke har været den retssikkerhedsmæssigt fornødne transparens og gennemsigtighed i forhold til regelanvendelsen", siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.  

"Det er umuligt at forudsige, hvor meget arbejde man må udføre i Danmark uden, at det udløser fuld skattepligt. Der er kun få konkrete holdepunkter og retningslinjer at agere efter for de mange udlandsdanskere, som i denne nye globaliserings- og it-verden lever et arbejdsliv i et andet land, end hvor deres familie bor. Praksis har ganske enkelt udviklet sig i en retning, hvor det i ét tilfælde er muligt at tage til Danmark for at arbejde uden, at det udløser skattepligt, mens det i andre tilfælde vil udløse skattepligt, blot man tager sin telefon og besvarer sine mails", siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS.

"Vi lever i en global verden, hvor familier ikke nødvendigvis bor i samme land, selvom de stadig er familie sammen. Sagerne mod Stephen Kinnocks og Camilla Vest er blot eksklusive eksempler herpå, men det omfatter også almindelige håndværkere, konsulenter, journalister, jurister osv. Flere og flere borgere risikerer derfor at komme i klemme i skattesystemet, hvis der ikke skabes nogle mere objektive og transparente regler. Det er jo påfaldende, at selvom sagen mod Stephen Kinnock er første sag, hvor SKAT har anerkendt, at man både kan arbejde, have bopæl og have familie i Danmark, uden at det udløser skattepligt, så er det kun ved en tilfældighed, at denne afgørelse er kommet til offentlighedens kendskab", siger Henriette Kinnunen, CEPOS. 

"SKAT har på baggrund af de seneste sager meddelt, at de vil udsende et såkaldt styresignal, som skal præcisere reglerne for, hvornår der indtræder fuld skattepligt for personer, som fx arbejder og bor i udlandet, men har bolig i Danmark. Men som praksis har udviklet sig, bliver det svært for SKAT at finde en rød tråd i sine egne afgørelser. Der er derfor behov for, at også politikerne kommer på banen og sætter nogle rammer for, hvor mange dage man som udlandskdansker med primær bopæl og primær arbejde i udlandet må arbejde, når man er på ferie i Danmark", efterlyser erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS. 

"Selvom der også er negative konsekvenser forbundet med sådanne objektive regler, så overskygges de af de positive virkninger, det vil have, at der skabes større transparens, gennemskuelighed og dermed også større retssikkerhed indenfor dette område. Principielt svarer det blot til den skematiske regel om, at man ikke må opholde sig over 180 dage indenfor et år eller i 3 sammenhængende måneder, hvis man skal være sikker på at undgå dansk skattepligt. En objektiv regel, som netop har sikret borgerne den transparens og gennemsigtighed i regelanvendelsen, som også bør gælde i forhold til, hvor mange dage man må kunne arbejde, når man er i Danmark," slutter CEPOS' erhvervsjuridiske seniorkonsulent Henriette Kinnunen.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 521,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 521,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henriette Kinnunen

  Forhenværende chefjurist, CEPOS, 2011 - 2016