Vi ville have været 10 pct. fattigere uden skattereformer

CEPOS-analyse af de mange og omfattende skattereformer gennemført siden 1987. Analysen dokumenterer, at nedsættelserne af marginalskatterne og selskabsskatten har bidraget stærkt til den danske vækst og således øget BNP med knap 10 pct. svarende til ca. 200 mia. kr. I år er det 30 år siden Danmark fik sin første moderne skattereform.

”Analysen viser, at velstanden i Danmark ville have været betydeligt lavere uden 30 års skattereformer, som har udgjort en vigtig del af den økonomiske politik. Den samlede velstand ville således have været 9,7 pct. lavere i 2017, hvis der ikke var gennemført strukturforbedrende reformer på skatteområdet”, udtaler Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

”Særligt i lyset af de lave danske vækstudsigter bør der ses på det store potentiale for yderligere reformer. Marginalskatterne er fortsat høje, navnlig for højindkomster, og selskabsskattesatsen er omkring gennemsnittet i OECD. Skattereformer vil således også i fremtiden kunne yde et nødvendigt bidrag til den økonomiske vækst. Det skal imidlertid understreges, at muligheden for udvidelser af skattebasen, som er benyttet gentagne gange ved tidligere reformer, er ved at være udtømt. Til gengæld er der stort råderum i de offentlige finanser”, udtaler Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

Læs arbejdspapir 50 ”Skatter og økonomisk vækst – hvad viser litteraturen?” der gennemgår den omfattende både teoretisk og empirisk litteratur om sammenhængen mellem skatter og økonomisk vækst.

Arbejdspapir 50 er et dansk uddrag af Otto Brøns-Petersens arbejdspapir 49 ”30 years of tax reforms – how much impact on Danish growth?” udarbejdet til Palgrave Macmillan. Læs det her.

CEPOS-analyse af de mange og omfattende skattereformer gennemført siden 1987.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 513,0 KB
  Hent Filstørrelse: 1,2 MB
  Hent Filstørrelse: 858,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 513,0 KB
  Hent Filstørrelse: 1,2 MB
  Hent Filstørrelse: 858,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk