Bernt Johan Holger Collet

Ærespræsident

Bernt Johan Holger Collet er stiftende formand for CEPOS’ bestyrelse, politiker, godsejer og forhenværende forsvarsminister i Regeringen Poul Schlüter III 1987-88.

I anerkendelse af den afgørende rolle han har spillet for CEPOS’ tilblivelse, blev Bernt Johan Holger Collet efter sin fratræden af bestyrelsen udnævnt til ærespræsident og livstidsmedlem af CEPOS’ Centerråd.
Bernt Johan Holger Collet er desuden kammerherre, hofjægermester, Kommandør af Dannebrogordenen (1988), har modtaget Dannebrogordenens Hæderstegn (1993) og Den Kgl. Norske Fortjenstorden.