Christian Danneskiold Lassen

Medlem af Centerrådet

Christian Danneskiold Lassen er hofjægermester, kammerherre, godsejer og tidligere overdirektør for Gisselfeld.
Christian Danneskiold Lassen er uddannet civiløkonom og kaptajn i hæren. Han ejer godserne Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde.