Ditlev Tamm

Medlem af Centerrådet

Ditlev Tamm (f. 1946) er forfatter og professor i retshistorie ved Københavns Universitet.
Desuden æresmedlem af Juridisk Diskussionsklub, medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 1987 og siden 30. maj 1990 medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. I 2004 blev han Ridder af 1. grad af Dannebrog.