Finn Kenneth Hansen

Finn Kenneth Hansen er socialforsker og økonom hos analysebureauet CASA.

Finn Kenneth Hansen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Han har tidligere været socialforsker ved SFI og forsker ved lavindkomstkommissionen.