Flemming Steen Nielsen

Medlem af centerrådet

Dr. phil. Flemming Steen Nielsen er tidligere universitetslektor i filosofi ved Københavns Universitet.

Han fik guldmedalje i 1960 for en prisopgave om den logiske følgerelation og i 1997 dr. phil. på en afhandling om Alfred Sidgwicks argumentationsteori (Museum Tusculanum 1997).

Flemming Steen Nielsen har skrevet afsnittet om Popper i Politiske ideologier: Fra Platon til Mao (Politikens Forlag, 1972ff).