Gunnar Viby Mogensen

Gunnar Viby Mogensen har leveret undervisningsmateriale om ulighed til CEPOS' Tank&Tænk. Gunnar Viby Mogensen er økonom fra Københavns Universitet (1963). Han blev forskningsassistent og derefter forskningsleder for arbejdsmarked og andre velfærdsforhold ved Socialforskningsinstituttet, og var samtidig lektor i økonomisk og social historie ved Københavns Universitet. Fra 1987 ledede han opbygningen af et privat finansieret samfundsvidenskabeligt miljø – Rockwool Fondens Forskningsenhed – placeret i Danmarks Statistik, med forskning i fx bekæmpelse af ledigheden, underdeklarationen og en forbedring af integrationen af indvandrere. Efter sin pensionering arbejdede Viby Mogensen i en årrække som gæsteforsker i Danmarks Statistik, med henblik på en ajourføring af Gyldendals danske socialhistorie, jf. Det danske velfærdssamfunds historie efter 1970 i to bind (2010).

Viby Mogensen er redaktør, forfatter eller medforfatter på 40 samfundsvidenskabelige publikationer på engelsk og dansk. Hans egen videnskabelige produktion omfatter også disputatsen i 2003 fra Syddansk Universitet Skattesnyderiets historie. Udviklingen i underdeklarationen i Danmark i 1900-tallet, og bogen Folkevandringen til de rige lande (2006). De seneste år har han været aktiv som foredragsholder og kronikør, specielt omkring emnerne økonomisk ulighed, og samspillet mellem velfærd og indvandringen.

Han har været medlem af censorkorpsene ved de højere læreanstalter, af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og af nogle offentlige kommissioner, inkl. 1990`ernes Personskatteudvalg. Selskabet for Samtidshistorisk Forskning har tildelt Viby Mogensen Sven Henningsen-prisen.