Hans Hauge

Medlem af centerrådet

HH. dr.phil. Lektor emeritus, Aarhus Universitet. Skribent ved Berlingske