Hans Hauge

Medlem af Centerrådet

HH. dr.phil. Lektor emeritus, Aarhus Universitet. Skribent ved Berlingske