Henrik Wedell-Wedellsborg

Medlem af Centerrådet

Henrik Mogens baron Wedell-Wedellsborg er advokat og siden 1980 partner i firmaet Bruun & Hjejle.

Han er kongehusets advokat samt bestyrelsesformand for Det grevelige Dannemandske Stift, Aastrup Gods og samt næstformand i Schackenborg Fonden.

Han er bestyrelsesmedlem i bl.a. Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, Prins Nikolais og Prins Felix' Fond, Ebbe Muncks Mindefond, Arne V. Schleschs Fond, Ejnar og Meta Thorsens Fond, Fonden Europa Nostra Danmark og Trustee i American-Scandinavian Foundation samt i bestyrelsen for en række øvrige fonde.

Han er tidligere formand for bl.a. Th. Wessel & Vett (Magasin du Nord), Vallø Stift, Det Danske Staalvalseværk, Franske Vingårde og Vilstrup Research og tidligere bestyrelsesmedlem i bl.a. Mary Fonden, H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond, Gisselfeld Kloster og Garderhøjfonden.

Wedell-Wedellsborg har 2009 - 2015 været formand for Dansk Adelsforening. Han blev i 2007 kammerherre og er også oberstløjtnant af reserven ved Den Kongelige Livgarde.

I 2013 blev han Kommandør af 1. grad af Dannebrog. Han har desuden modtaget Den Kongelige Belønningsmedalje, Dronning Ingrids Mindemedalje, Fortjensttegnet for God Tjeneste i Forsvarets Reserve, Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn, Finlands Løves Orden af 1. grad, Kommandør af Infante Don Henriqués Orden, Norske Reserveoffiserers Forbunds Hæderstegn, Reserveofficersforbundets Hæderstegn og Nederlandske Reserveofficersforbunds Mindekors for Marchdeltagelse.