Jens Olaf Pepke Pedersen

Jens Olaf Pepke Pedersen har leveret materiale om jordens klimasystem til CEPOS' Tank&Tænk. Jens Olaf Pepke Pedersen er PhD i fysik og har siden 2003 været ansat som seniorforsker ved DTU Space, hvor han især beskæftiger sig med Arktis og klimaændringer samt underviser i geofysik og Jordens klima. Han har bl.a. bidraget med modelberegninger til den seneste rapport fra FN’s klimapanel. Fra 1998-2003 var han lektor og administrator på Niels Bohr Institutets ”Center for Jordens Klima og Biogeokemiske Kredsløb”. Han skriver fast for Weekendavisen og har i mange år været en aktiv deltager i klimadebatten.

 

Vigtigste hverv:

Medlem af redaktionen af tidsskriftet Kvant og fagredaktør for Aktuel Naturvidenskab. Tidligere formand for Dansk Fysisk Selskab, medlem af Den danske Nationalkomite for Fysik samt Den danske UNESCO-nationalkomite.  

Vigtigste publikationer:

J.O.P. Pedersen: ” Satellitter og droner i Arktis: - multiuse af en rumbaseret infrastruktur”, DTU, ISBN 978-87-91694-30-1 (2016) 80 pp.

G. Shaffer, M. Huber, R. Rondanelli og J.O.P. Pedersen: Deep time evidence for climate sensitivity increase with warming: Climate Sensitivity Rise With Warming Geophysical Research Letters 43 (2016) 6538-6545.

M. Eby m.fl..: Historical and idealized climate model experiments: an intercomparison of Earth system models of intermediate complexity, Clim. Past, 9 (2013) 1111-1140

K. Zickfeld m.fl.: Long-Term Climate Change Commitment and Reversibility: An EMIC Intercomparison . J. Climate, 26 (2013) 5782–5809.

M.B. Enghoff, J.O.P. Pedersen, U.I. Uggerhøj, S.M. Paling og H. Svensmark: Aerosol nucleation induced by a high energy proton beam, Geophysical Research Letters 38 (2011) L09805