Karsten Bo Larsen

Forskningschef

Karsten Bo Larsen er forskningschef i CEPOS og har været ansat siden 2009. Han beskæftiger sig primært med velfærdssamfundets organisering og effektivitet – herunder i særdeleshed valget mellem kollektive og individuelle beslutningsmodeller.

Karsten har tidligere været både forsker og embedsmand samt ekstern lektor ved Økonomisk Institut på CBS.

Fokusområder

 • Offentlige udgifter
 • Uddannelse
 • Sundhed
 • Udlicitering, frit valg og andre markedsbaserende velfærdsløsninger

Curriculum vitae

 • 2020: Forskningschef i Cepos
 • 2009-2019: Associeret forsker (deltid) i Cepos
 • 2006-2020: Økonomi- og IT-chef, Rigsadvokaten
 • 2003-2006: Chefkonsulent, Justitsministeriet
 • 2002-2003: Fuldmægtig, Finansministeriet
 • 2000-2002: Forsker i AKF – Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut
 • 1999-2015: Ekstern lektor i økonomi, Økonomisk Institut, CBS
 • 1999-2000: Fuldmægtig, Rigsrevisionen
 • 1999: Cand.polit. fra Københavns Universitet

Publikationsliste

“To outsource or not to outsource that is the question - The case of Denmark”. Ingrid Bech Svalgaard, Henrik Christoffersen, Karsten Bo Larsen & Søren Havn Gjedsted. Working paper presented at DPCW2020 - The 21st Danish Public Choice Workshop, 2020, Copenhagen, January 24.

“Four Legs Good. Two Legs Bad: How politicians estimate the potential for efficiency gains in the public sector”. Henrik Christoffersen, Karsten Bo Larsen & Søren Havn Gjedsted. Working paper presented at EPCS 2019 - the 2019 Annual Meeting of the European Public Choice Society, April 1th to April 4th, 2019 in Jerusalem, Israel.

”Kommunal service – et Giffen-gode?”. Henrik Christoffersen, Karsten Bo Larsen & Søren Havn Gjedsted. Samfundsøkonomen nr. 3 – temanummer om kommunal udligning. 2018.

“TRUST IN PUBLIC SECTOR PERFORMANCE: The importance of Economic and Political Factors”. Henrik Christoffersen, Karsten Bo Larsen & Søren Havn Gjedsted. Working paper presented at EPCS 2018 - the 2018 Annual Meeting of the European Public Choice Society, May 11th to May 14th, 2018 in Rome, Italy.

”Folkebiblioteker, bøger og andet godt”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 54. 2017.

”Regional omfordeling i Danmark 2007-2016 – en analyse af de kommunale betalingsstrømme over kommunegrænserne”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 52. 2017.

”Fri eller folke – konkurrence mellem folkeskoler og frie grundskoler”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 48. 2017.

”Penge og præstationer – indsigter fra undervisningsministeriets data for grundskolernes afgangsprøver 2016”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 47. 2017.

”Taxameterfinansiering, ressourceanvendelse og resultater – indsigter fra undervisningsministeriets 2016 data for alment gymnasium”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 43. 2017.

“When the manger is empty. The welfare coalition in Denmark with pressure on the municipal budgets”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Working paper presented at EPCS 2016 - the 2016 Annual Meeting of the European Public Choice Society, March 30th to April 2th, 2016 in Freiburg, Germany.

”Penge og præstationer – indsigter fra Undervisningsministeriets 2016 data for grundskolen”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 39. 2016.

”Kommunernes skat og service – en analyse af udviklingen siden 2007”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 38. 2016.

”Velfærdsservice fra private virksomheder – effektivitet, innovation og eksportindtægter”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 36. 2015.

”Regionalomfordeling i Danmark 2007-2014”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 34. 2016.

”Den Danske Grundskole – økonomisk set”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Hans Reitzels Forlag. 2015.

”Grundskolernes evne til at løfte eleverne fagligt – tal fra Undervisningsministeriet set i en sammenhæng”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 32. 2015.

”Klassekammerateffekt og inklusion i folkeskolen – ideologi eller effekter?”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 30. 2015.

”Indførelse af ny finansieringsmodel og udvidet selvstyre i kommunerne – overgangsløsninger ved indførelse af CEPOS´ kommunale finansieringsreform”. Henrik Christoffersen, Karsten Bo Larsen & Thomas Gress. CEPOS arbejdspapir nr. 29. 2015.

”Decentralisering på skoleområdet – Folkeskolen som selvejende institution”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 28. 2015.

“Care in Time? The Ability in the Danish Municipalities to Overcome the Bubble in Local Government Economics After 2007”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Working paper presented at EPCS 2014 - the 2014 Annual Meeting of the European Public Choice Society, April 3th to April 6th, 2014 in Cambridge, United Kingdom.

”Kommunernes udgifter til folkeskole i 2008 og 2012 – en undersøgelse af de kommunale forskelle i udgiftsudviklingen”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 27. 2014.

”Lærerkompetencer og læring i folkeskolen – en undersøgelse af betydningen af linjefagskompetence i undervisningen”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 26. 2014.

Når overudligningsreglen kommer i vejen – en analyse af særtilskudspuljers anvendelse i det kommunale tilskuds- og udligningssystem”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 25. 2014.

”Finansiering og incitamenter i kommunerne – en undersøgelse af mulighederne for at forene kommunalt selvstyre med en bæredygtig kommunal finansieringsmodel”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 24. 2014.

The effect of introducing information about the quality of education in a semi-market with vouchers for primary and lower secondary schools in Denmark”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Working paper presented at EPCS 2013 - the 2013 Annual Meeting of the European Public Choice Society, April 3th to April 6th, 2013 in Zürich, Switzerland.

”De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 21. 2013.

”Når befolkningen får viden om grundskolernes kvalitet – et studie af forskellen mellem markedsløsninger og politiske løsninger”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 20. 2012.

”Brugen af uddannelseskompetencer i den danske økonomi”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 19. 2012.

”Den kommunale overudligning – en analyse af den negative sammenhæng mellem beskatningsniveau og serviceniveau i kommunerne”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 18. 2012.

 ”Regional omfordeling i Danmark”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 16. 2011.

”Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS working paper nr. 13. 2011. Presented at EPCS 2011 - the 2011 Annual Meeting of the European Public Choice Society, April 28th to May 1st, 2011 in Rennes, France.

”Kommuner i nød – en analyse af fordeling af midler fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner og fra puljen for kommunale skatteforhøjelser”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 12. 2011.

”Kommunernes serviceniveau og reale servicevækst fra 2008 til 2010 – en analyse af forskellene i udgifts- og serviceniveauet i de danske kommuner efter strukturreformen”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 11. 2010.

”De økonomiske betingelser for kommunalt selvstyre i Danmark”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 10. 2010.

”Kommunernes udgifter til folkeskole – hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 9. 2010.

”Kommunale skatteforhøjelser – en analyse af baggrunden for kommunernes ønsker om at øge den kommunale beskatning i 2010”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 8. 2010.

”Den fysiske tilstand af folkeskoler og privatskolers bygninger”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 7. 2010.

”Budget discipline in a municipal system with limited decentralized responsibility - A study of explanations of excess spending in Danish municipalities”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Working paper. Presented at EPCS 2010 - the 2010 Annual Meeting of the European Public Choice Society, April 8th to 11th, 2010 in Izmir, Turkey.

”Budgetdisciplin i kommunerne – en analyse af forklaringerne på kommunernes budgetoverskridelser”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 6. 2009.

”Omkostningsniveauet i offentlig og privat produktion af sygehusydelser – fakta og fremtidsperspektiver”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 3. 2009.

”Udgiftsbehov og udgifter i kommunerne – om nødvendigheden af reformer på den offentlige økonomis udgiftsside”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. CEPOS arbejdspapir nr. 1. 2009.

“Economies of Scale in Danish Municipalities: Expenditure Effects versus Quality Effects”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Local Government Studies, Vol. 33, No. 1, 77 – 95, February 2007.

“Central government regulation in an inhomogenious Danish local government structure”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Working paper. Presented at EPCS 2002 - the 2002 Annual Meeting of the European Public Choice Society, April 4th to 7th, 2002 in Belgirate, Italy.

”Frit skolevalg i kommunerne”. Karsten Bo Larsen. Kapitel i ”Frit valg og andre delvise markedsløsninger” red. Henrik Christoffersen & Martin Paldam. AKF-rapport. AKF-forlaget. 2002.

”Udvikling af indkomst og beskæftigelse i Esbjerg Kommune”. Karsten Bo Larsen. AKF-Forlaget. 2002

”Målrettet anvendelse af ressourcerne”. Kap. 9 i ”Evaluering af Folkeskolen år 2000” red. Jill Mehlby. Undervisningsministeriets Forlag. 2001.

”Statslige forskrifter og kommunal forvaltning”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 2, 2001.

”Statslig forskriftsstyring og økonomisk ledelse i kommunerne”. Kapitel i ”Kommunestyrets fremtid” antologi red. Rolf Norstrand & Nils Groes. AKF-rapport. AKF-forlaget. 2001.

”Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse”. Rolf Norstrand, Anne Kaag Andersen og Karsten Bo Larsen. AKF-rapport. AKF Forlaget. 2001.

”Prices in Municipal Procurement of Goods and Services”. Henrik Christoffersen, Marin Paldam & Karsten Bo Larsen. Working paper. Presented at EPCS 2001 - the 2001 Annual Meeting of the European Public Choice Society, April 18th to 20th, 2001 in Paris, France.

”Kommunerne som modtagere af statslige forskrifter – en kvalitativ analyse i otte kommuner”. Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen. AKF-rapport. AKF Forlaget. 2000.

Download pressebilleder her