Nicolai Juul Foss

Nicolai Juul Foss (f. 1964) er professor ved Rodolfo Debenedetti Chaired Professor of Entrepreneurship, Bocconi University, Milano. Tidl. centerleder på Center for Strategi og Globalisering, Copenhagen Business School.
Nicolai Juul Foos er uddannet cand.polit. og ph.d. Han forsker blandt andet i strategisk ledelse og entreprenørskab.