Per W. Hallgren

Per W. Hallgren er formand for CEPOS' bestyrelse og administrerende direktør for Jeudan A/S.

Tillidshverv

  • Formand for bestyrelsen i CEJ Ejendomsadministration A/S, CEJ Aarhus A/S og i datterselskaber ejet af Jeudan
  • Medlem af bestyrelsen i Forenet Kredit f.m.b.a., Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S
  • Medlem af bestyrelsen i Erik Fjeldsøe Fonden.
  • Formand for Risikoudvalget samt medlem af revisionsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S
  • Medlem af repræsentantskabet for Forenet Kredit f.m.b.a.

 

  • Curriculum vitae
  • 1993-: Adm. direktør for Jeudan A/S
  • 1981-1993: Forstædernes Bank (gennemført bankuddannelse   og   varetaget forskellige lederstillinger, senest kreditdirektør)
  • 1990: HD, Finansiering og kreditvæsen