Per W. Hallgren

Medlem af Centerrådet og formand for CEPOS' bestyrelse

Per W. Hallgren er formand for CEPOS' bestyrelse og administrerende direktør for Jeudan A/S.

 


Tillidshverv

 • Formand for bestyrelsen i:
  • CEJ Ejendomsadministration A/S, CEJ Aarhus A/S
  • Datterselskaber ejet af Jeudan
  • Medlem af bestyrelsen i:
   • Erik Fjeldsøe Fonden
   • Forenet Kredit f.m.b.a.,
   • Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S
   • Real Care Association
 • Formand for bestyrelsens risikoudvalg og medlem af bestyrelsens revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.
 • Medlem af repræsentantskabet for Forenet Kredit f.m.b.a.

Curriculum vitae

 • 1993-: Adm. direktør for Jeudan A/S
 • 1981-1993: Forstædernes Bank (gennemført bankuddannelse og varetaget forskellige lederstillinger, senest kreditdirektør)
 • 1990: HD, Finansiering og kreditvæsen