Peter Gæmelke

Peter Gæmelke (f. 1955) er landmand og gårdejer, og sad som præsident for Landbrugsraadet fra 1995 til 2009.

Peter Gæmelke blev landbrugsuddannet i 1977, og arbejdede som driftsleder inden for planteavl på Dalum Planteskole fra 1977 - 1983. I 1983 blev han ejer af gården Røjgaard ved Vejen, som han driver sammen med tre nabogårde. 

Gæmelke har siddet i Globaliseringsrådet siden 2005.