Torben Von Lowzow

Medlem af Centerrådet

Civil ingeniør, MBA, godsejer (Løvenholt), bestyrelsesformand i en række selskaber, tidligere over 20 år i ledende stillinger i danske og internationale investeringsbanker.