ANALYSER

Borgernes frivillige adfærd er afgørende for pandemiens udvikling

Hvor stor effekt havde nedlukningen af økonomien i foråret i forhold til at dæmpe COVID-19-pandemien, og hvor meget betød nedlukningen i forhold til frivillige. Læs analysen her.

Krigskassen på 9,2 mia. kr. kan øge beskæftigelsen med ca. 4000 personer - midlertidigt

S-regeringen har i finanslovsforslaget for 2021 foreslået en ”krigskasse” på 9,2 mia. kr., som bl.a. skal holde hånden under beskæftigelsen. Læs analysen her.

Nedlukningen frem til 10. maj skal redde 5.000 liv, før den har stået mål med omkostningerne

Analysen viser, at nedlukningen af Danmark under corona-krisen har været så omkostningsfuld, at samfundet betaler ca. fire gange mere for at redde et leveår hos en corona-patient, end vi normalt er villige til at betale for at redde et leveår hos andre patienter. Læs analysen her. 

Danmark har EU's 3. højeste lukningsrate for virksomheder – relevant for udfasning af hjælpepakker

Analysen viser, at godt hver fjerde danske, nystartede virksomhed lukker allerede efter ét år. Det er den 3. højeste lukningsrate i EU. Samtidig starter mange nye virksomheder opDet er en sund dynamik, der sikrer konkurrence og vækst, men hvis hjælpepakkerne holdes i gang for længe, sættes dynamikken ud af kraft.  Læs analysen her.

Stigningen i Corona-ledighed slår stigningen under finanskrisen, 80'er-krisen og oliekriserne

Analysen viser, at den fart som den reelle ledighed er steget med i Danmark under Corona-krisen er uden sidestykke i nyere Danmarkshistorie. Den slår ledighedsvæksten under finanskrisen, kartoffelkuren i 80’erne og de to oliekriser. Læs analysen her.

Ledigheden er reelt vokset fra 100.000 til 300.000 personer under Corona-krisen

Analysen ser på, hvordan det går med den reelle udvikling i ledigheden under Corona-krisen. Analysen viser, at de officielle ledighedstal er voldsomt underdrevne. Officielt er ledigheden steget med 46.000 personer, men dertil kommer, at ca. 150.000 personer er sendt hjem med lønkompensation. De er reelt ledige. Læs analysen her.

Finanspolitiske initiativer efter nedlukningen

Dette notat gennemgår mulige finanspolitiske tiltag, der kunne komme i spil for at øge den danske vækst efter corona-nedlukningen. Tiltagene placeres i fire kategorier fra "hensigtsmæssige" til "bør ikke accepteres". Læs analysen her.

230.000 fuldtidsbeskæftigede tjener mindre end FH’s dagpengekrav på 25.000 kr.

FH og 3F har forslået at forhøje den maksimale dagpengesats fra ca. 19.000 kr. til 25.000 kr. (en forhøjelse på 30 pct.), så længe Corona-krisen varer (foreløbig i 3 måneder). Dette notat gennemgår en række aspekter ved forslaget. Læs analysen her.

Corona-nedlukningen kan ved et middelskøn koste dansk økonomi 150 mia. kr.

Notatet bygger på fem scenarier for nedlukningens længde og et forsøg på at procentscore branchernes produktionstab. Læs analysen her.

Corona-tiltag er mindst fem gange så dyre pr. vundet leveår som normalt

Under normale omstændigheder er vi villige til at betale ca. en halv mio. kr. for hvert kvalitetsleveår, vi regner med, en medicinsk behandling kan give en syg person. Læs analysen her.

Corona-nedlukning: Sunde offentlige finanser kan modstå korterevarende krise

Analysen viser, at såfremt Coronakrisen bliver af kortere varighed, kan de offentlige finanser absorbere udgifterne til hjælpepakkerne uden efterfølgende stigninger i skatter eller udgiftsreduktioner. Læs analysen her.

DEBAT