Afskaf topskatten for mere ligeløn

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En afskaffelse af topskatten vil især komme kvinder til gode, stik modsat af, hvad Oxfam Ibis hævder i en kampagne.

De mener, at fordi flere mænd end kvinder betaler topskat, er topskattelettelser ikke bare et spørgsmål om omfordeling mellem rig og fattig, men også et spørgsmål om ligestilling.

Det er en fejlslutning, når Oxfam Ibis mener, at topskatten skal bruges som værktøj til at øge ligestillingen mellem kvinder og mænd. Hvis man vil øge kvinders lønindkomst, bør man i stedet fremme gode og lige rammevilkår, hvilket effektivt kan gøres ved at afskaffe topskatten.

En afskaffelse af topskatten kan også være med til at øge kvinders lønindkomst, fordi kvinders arbejdsudbud reagerer tre gange kraftigere på topskat, end mænds gør, ifølge beregninger fra Finansministeriet. Det indebærer, at hvis topskatten sænkes, er det mere attraktivt for kvinder at arbejde ekstra, end det er for mænd. Det kan også være med til at forklare, hvorfor flere mænd end kvinder i dag betaler topskat.

Der kan være flere grunde til, at kvinder reagerer kraftigere på topskat, end mænd gør. En forklaring kan være, at kvinder stadig er dem, der laver mest i hjemmet, og i højere grad tager sig af børnene. Topskatten gør det sværere at få råd til hjælp i hjemmet og til børnepasning. Den tilskynder til ubeskattet gør det selv-aktivitet i hjemmet. Dermed kan topskatten være med til at fastholde traditionelle kønsroller i samfundet, hvor kvinder i højere grad end mænd passer hus og børn.

Men helt grundlæggende overser Oxfam Ibis, at husstande ofte består af både en kvinde og en mand, som deler husstandens indkomst. Topskatten rammer derfor dem begge. Tager man højde for det, vil en fjernelse af topskatten umiddelbart gavne kvinder og mænd næsten lige meget, har Finansministeriet beregnet i et folketingssvar.

Oxfam Ibis argumenter for, at SVM-regeringens planlagte topskattelettelser bør droppes, fordi de direkte vil komme flere mænd end kvinder til gode. Men udover at det altså ikke er rigtigt, så bør vi ikke gøre skattepolitik til kønspolitik. Ligestilling bør opnås gennem gode og lige rammevilkår for alle - ikke gennem kønsmotiveret skattepolitik. En afskaffelse af topskatten vil gavne både kvinder og mænd.

Bragt i Berlingske den 24. marts 2023

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk