Den kommende CO2-afgift skal være høj og ensartet – og så skal landbruget ikke friholdes fra den

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Snart lyder startskuddet til forhandlingerne om en grøn skattereform, når den ekspertgruppe, som et bredt politisk flertal har nedsat, kommer med deres anbefalinger. Forventningerne er store. Ikke mindst på grund af statsministerens løfte i nytårstalen, hvor hun lovede, at 2022 bliver året, hvor der træffes beslutning om “ambitiøs afgift på CO2“.

En CO2-afgift er uden sammenligning det mest omkostningseffektive værktøj i klimaværktøjskassen, og det er altafgørende i forhold til at nå målet om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Men det er samtidig afgørende, at prisen for at udlede CO2 og dermed skade klimaet kommer til at omfatte alle sektorer og alle drivhusgasser. Statsministeren sagde det selv: “Forurenerne skal betale”. Man skal altså ikke kunne tørre regningen af på andre.

Vælger man fra politisk hold at undtage nogle sektorer, vil prisen stige i andre dele af samfundet. Det er unfair, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder, som bliver omfattet af afgiften.

Og selve grundprincippet med en CO2-afgift, nemlig at lade markedet selv finde de billigste reduktioner, falder til jorden. Analyser fra blandt andre Cepos, Det Økonomiske Råd og Kraka peger på, at hvis landbruget friholdes fra en CO2-afgift, så vil den pris som resten af samfundet skal betale for at udlede CO2, blive væsentligt højere.

Det vil betyde tab af konkurrenceevne for danske virksomheder og deres medarbejdere, og det kan ingen politikere være interesserede i. Derfor er det afgørende, at den varslede CO2-afgift bliver ensartet, så der bliver skubbet til den grønne omstilling i hele samfundet uden unødvendige ekstraregninger.

Afgift skal være høj

Det er afgørende, at afgiften bliver så høj, at det giver incitament til at udfase fossile brændsler og investere i grøn strøm. Og samtidig skal virksomhederne have sikkerhed for rammerne for deres investeringer helt frem til 2030. En ambitiøs og omkostningseffektiv klimaindsats går hånd i hånd med en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i.

En indførelse af CO2-afgift kan gøres udgiftsneutralt for erhvervslivet, så det samlet set ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark. På den måde kan vi fortsat sikre innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder, der kan være med til at drive den grønne omstilling. Vi håber og tror på, at regeringen og Folketinget har modet til at træffe de nødvendige beslutninger, der skaber løsninger, som peger fremad, og som kan inspirere og kopieres af andre lande.

Som kan sikre, at Danmark når vores klimamål med så få samfundsøkonomiske omkostninger som muligt.

En høj og ensartet CO2-skat bør være motoren i den grønne omstilling, og det vil samtidig være det mest omkostningseffektive og det mest ansvarlige i forhold til danske arbejdspladser, danske virksomheder og fremtidens klima.

Bragt i Børsen d. 8. februar 2022.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk