Det svært at se, hvordan EU-regler om lønåbenhed stiller kvinder bedre

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Tallene flyver rundt, når debatten handler om lønforskellen mellem kvinder og mænd. Kira Marie Peter-Hansen forsøger i Børsen d. 17. november at fremhæve, at der er tale om en stor forskel, når 15 pct. af den samlede bruttolønforskel ikke umiddelbart kan forklares af forskelle i uddannelse m.v.

Men der er tale om en lille forskel. Tallet kommer fra en undersøgelse fra Vive, der undersøger en samlet bruttolønforskel mellem kvinder og mænd på omkring 14 pct. Det betyder altså, at de 15 pct. svarer til, at der kun er en uforklaret lønforskel mellem kvinder og mænd på 2 pct. En uforklaret lønforskel kan skyldes forskelsbehandling, men i og med at den er uforklaret, kan den også skyldes helt ukontroversielle forhold.

Man kunne forvente, at lønåbenhed, som EU har vedtaget, ville være effektivt til at reducere lønforskelle mellem kvinder og mænd, hvis en væsentlig del af lønforskellen skyldtes forskelsbehandling.

Men når størstedelen af lønforskellen stammer fra forskelle i karriereafbrydelse, ledelsesansvar, deltidsarbejde og ansættelse i forskellige sektorer, efterlades kun en lille forskel, der måske kan skyldes, at kvinder og mænd aflønnes forskelligt i lignende stillinger.


Det understreger, at direktivet formentlig ikke vil have en væsentlig effekt. Selv hvis der er en lille lønforskel, som lønåbenhed kan påvirke, betyder det ikke, at EU’s regler er retfærdiggjort. Regulering kommer sjældent uden omkostninger. Og måske derfor peger Claudia Goldin, nobelprismodtager i økonomi for hendes forskning om kvinder på arbejdsmarkedet, på at regulering næppe vil reducere lønforskellen.

Udover øget bureaukrati, som er en åbenlys omkostning ved denne type regulering, så viser den forskning, som KMPH selv refererer til i sit indlæg, at lønåbenhed muligvis kan reducere lønforskelle, men det skyldes at mændenes løn falder lidt mere end kvindernes. Er det virkelig i kvinders interesse, at deres løn direkte reduceres, selvom det er mindre end mændenes?

Hvis reduceret lønforskel opstår gennem lavere løn for både kvinder og mænd, så er det svært at se, hvordan lønåbenhed stiller kvinder bedre.

Indlægget blev bragt i Børsen den 30. november 2023

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk