Drop reduktionsmålet for landbruget

Type: Debat
Table of contents×

Der er tilsyneladende opstået en bred enighed under valgkampen om, at landbrugets udledninger af drivhusgasser skal omfattes af en afgift.

Det er godt, fordi afgiftsinstrumentet er det klart mest omkostningseffektive. Med landbrugets høje andel af de samlede udledninger ville det blive markant dyrere at opnå reduktionerne gennem tilskud og regulering. Jeg har tidligere beregnet den samfundsøkonomiske omkostning til mindst dobbelt så høj ved ikke at benytte afgift. Det ville også blive væsentligt dyrere, hvis landbruget blev friholdt fra reduktionskrav. Det ville koste 5,2 mia. kr. om året i 2030.

Desværre har politikerne allerede viklet den tilsyneladende enighed om at indbefatte landbruget i afgiften på drivhusgas ind i så mange betingelser, at det ikke kan lade sig gøre: Beskæftigelse og produktion i landbruget og følgeerhvervene i udkanten må ikke falde, landbrugsvarer må ikke blive dyrere for forbrugerne og udledningerne må ikke flytte ud af landet. Den store illusion er, at vi kan skære markant i udledningerne af drivhusgasser uden negative økonomiske konsekvenser.

Politikerne har med 70 procent-målet for de samlede danske udledninger valgt et mål, som ikke kan nås uden væsentlige omkostninger, og som ikke tager hensyn til drivhusgaslækage - om produktion og udledninger flytter til udlandet. Hvis man alligevel skåner udledninger med henvisning til lækage, indebærer det, at der skal findes endnu dyrere reduktioner andre steder i økonomien. Derfor er det selve 70 procent-målet, som bør revideres, hvis man ikke kan leve med konsekvenserne.

En vigtig årsag til, at afgiftsinstrumentet er bedre end et sektorspecifikt reduktionsmål i landbruget, er, at der er stor usikkerhed om reduktionspotentialet. Derfor kan et sektorspecifikt reduktionsmål blive meget dyrt og svært at nå.

Med en afgift låser man prisen, mens et reduktionsmål låser de krævede mængder, uanset prisen. Problemet er, at der allerede er indgået en aftale om, at landbruget skal reducere med 6,1-8,0 mio. ton COe (CO2-ækvivalenter ) om året i 2030 i den såkaldte landbrugsaftale. Hvis den nye enighed om afgiften skal give mening, kræver det, at reduktionsmålet bliver opgivet.

Udfordringen for landbruget er, at øgede økonomiske byrder i høj grad sætter sig i jordpriserne. Derfor er der udsigt til markante tab, medmindre landbruget kompenseres. Den billigste måde at gøre det på er imidlertid gennem kombinationen af afgift og indkomststøtte - ikke via tilskud til grønne investeringer.

En anden udfordring er, at det tager tid at udvikle et holdbart afgiftsgrundlag på bedriftsniveau. Derfor er det klogt at skynde sig langsomt.

Bragt i Finans d. 25. oktober 2022.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk