Dumpekarakter til rød bloks alt for generøse kontanthjælpssystem

Type: Debat

I et debatindlæg på A4 Beskæftigelse kritiserer vicedirektør i Cevea, Alexander Grandt, mit syn på den røde kontanthjælpsaftale.

Generelt er gevinsten ved at tage et fuldtidsjob mere end halveret for enlige forsørgere sammenlignet med VLAK-perioden. F.eks. havde en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn med VLAK-regler 4.800 kroner i gevinst ved at tage et lavtlønsjob på fuld tid. Det er nu mere end halveret til 2.100 kroner med den nye kontanthjælpsaftale.

Forhøjelsen af ydelserne i den nye kontanthjælpsaftale er så høj, at de samlede udbetalte ydelser nu overstiger niveauet før indførelsen af kontanthjælpsloftet. Så selvom Socialdemokraterne lægger vægt på, at man stadig har et loft over ydelserne, så er vi reelt der, hvor ydelserne er højere end da man indførte kontanthjælpsloftet

Den nye kontanthjælpsaftale indebærer desuden en stor risiko for lavindkomstfælder, hvor kontanthjælpsmodtagere holdes på kontanthjælp suppleret med lidt småjobs ca. ti timer om ugen. For der er stort set ingen gevinst for kontanthjælpsmodtagere ved at gå fra en arbejdsuge på ti timer til fuld tid. Gevinsten er på cirka 500 kroner for en enlig mor med to børn. Indkomsten går op fra 23.500 kroner til 24.000 kroner. Det svarer til en timeløn på knap 5 kroner eller en marginalskat på 97 procent. Det er absurde tal, og det er usundt for arbejdskulturen. Jeg vil faktisk betegne det som lovsjusk. Jeg gad nok vide om aftalepartierne vidste det her, da de indgik forliget.

Når der næsten ikke er gevinst ved at gå fra ti til 37 timer, skyldes det primært, at lønindkomsten stort set modregnes en til en i kontanthjælpen. Tjener du 100 kroner ekstra, så mister du 100 kroner i kontanthjælp. Desuden mister man det nye børnetillæg og fritidstillæg, når man arbejder fuld tid og dermed ryger ud af kontanthjælpssystemet. Grunden til at marginalskatten ikke er over 100 procent, men 97 procent er jobfradraget og beskæftigelsesfradraget.

Regeringens nye kontanthjælpsaftale med rød blok ser i øvrigt i høj grad bort fra Ydelseskommissionens arbejde. Det er ærgerligt, fordi Ydelseskommissionen leverede et godt bud på et meget mere simpelt og forståeligt kontanthjælpssystem (om end deres ydelser var for høje).

Regeringen burde have taget udgangspunkt i Ydelseskommissionens model. Det har man ikke gjort, og man står tilbage med et kontanthjælpssystem, som er så kompliceret, at mange ikke vil kunne forstå det. Desuden har man som nævnt forhøjet ydelserne markant. Samlet vil jeg give en dumpekarakter til rød bloks nye komplicerede og alt for generøse kontanthjælpssystem.

Cevea kritiserer, at vi lægger 133,5 kroner til grund for timelønnen for en lavtlønnet. Her ligger vi noget over de 123 kroner, som Ydelseskommissionen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) anvender i deres beregninger. I den forbindelse undrer jeg mig over, at Cevea og Alexander Grandt ikke har været ude med en hård kritik af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Bragt i A4 Beskæftigelse d. 4. august 2022.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør